Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

ABB Europe

Identifikavimo numeris Registre: 7790041608-14
Registracijos data: 08.11.4 15.38.19

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.13 09.51.03
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.10.11 11.47.39


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: ABB Europe
Akronimas:
Teisinis statusas: SA
Svetainė: http://www.abb.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ulrich Spiesshofer
Pareigos: Chief Executive Officer

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Folker Franz
Pareigos: Head of EU Representation

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue Guimard  15
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+322) 5054151
Faksas: (+322) 5054160
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: ABB is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve performance while lowering environmental impact.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Folker FRANZ 14.1.16 15.1.13
Lucia Hricova 14.1.16 15.1.13

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Energy Policy, Renewable Energy Sources, TEN-Es, Environment Policy, Climate Action, Research and Development, Regional Policy, Development Aid and Trade Policy, Internal Market, Enterprise Policy

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Committee for the Associations of Manufacturers of Switchgear and Controlgear equipments (CAPIEL), European Committee for standardisation (CEN), European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC), Desertec Industrial Initiative (Dii), European Association for Storage of Energy (EASE), European Energy Forum (EEF), European Electrical Insulation Manufacturers (EEIM), European Policy Center (EPC), European Powerplant Suppliers Association (EPPSA), European Rail Forum (ERF), European Roundtable of Industrialists (ERT), European Telecommunication Standards Institute (ETSI), European Engineering Industries Association (Eunited), Union of the Electricity Industry in Europe (EURELECTRIC), European Robotics Technology Platform (EUROP), European Wind Energy Association (EWEA), Friends of the Supergrid (FoSG), International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization for standardization (ISO), Organisation of the European Aluminium Recycling Industry (OEA), Orgalime, European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Service Industry (T&D Europe), Association of the European Rail Industry (UNIFE),

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 300000  € ir < 350000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.