Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

ABB

Identifikavimo numeris Registre: 7790041608-14
Registracijos data: 04/11/2008 15:38:19

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 22/10/2014 13:01:46
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 22/10/2014 11:54:38

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

ABB

SA

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Rue Guimard, 15
1040 Brussels
BELGIJA

(+322) 5054151

(+322) 5054160

    Teisiškai atsakingas asmuo

Ulrich Spiesshofer

Chief Executive Officer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Folker Franz

Head of EU Representation

    Tikslai ir uždaviniai

ABB is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve performance while lowering environmental impact.

pasaulinio

    Veikla

Energy Policy, Renewable Energy Sources, TEN-Es, Environment Policy, Climate Action, Research and Development, Regional Policy, Development Aid and Trade Policy, Internal Market, Enterprise Policy, ICT

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Folker FRANZ 13/12/2014 11/12/2015
Lucia HRICOVA 13/12/2014 11/12/2015

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Įmonės
  • Klimato politika
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Prekyba
  • Transeuropiniai tinklai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

European Committee for the Associations of Manufacturers of Switchgear and Controlgear equipments (CAPIEL), European manufacturers of electrical machines and power electronics equipment and systems (CEMEP), European Committee for standardisation (CEN), European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC), Desertec Industrial Initiative (Dii), European Association for Storage of Energy (EASE), European Energy Forum (EEF), European Electrical Insulation Manufacturers (EEIM), European Policy Center (EPC), European Powerplant Suppliers Association (EPPSA), European Rail Forum (ERF), European Roundtable of Industrialists (ERT), European Telecommunication Standards Institute (ETSI), European Engine Power Plant Association (EUGINE), European Engineering Industries Association (Eunited), Union of the Electricity Industry in Europe (EURELECTRIC), euRobotics, Europacable, European Wind Energy Association (EWEA), Federation of European Risk Management Associations (FERMA), Friends of the Supergrid (FoSG), International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization for standardization (ISO), Ocean Energy Europe, Organisation of the European Aluminium Recycling Industry (OEA), Orgalime, European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Service Industry (T&D Europe), European Association for Advanced Rechargeable Batteries (RECHARGE),Association of the European Rail Industry (UNIFE)

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  10/2014

>= 300 000  € ir < 350 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
ABB subscribes to the following Code of Conduct