Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

The National Chamber of Statutory Auditors

Id-nummer i registret: 77896414725-96
Registreringsdag: 2010-12-08 18:17:56

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-26 12:53:43
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-26 12:53:43


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: The National Chamber of Statutory Auditors
Förkortning: KIBR
Associationsform (rättslig ställning): Self-government
Webbplats: http://www.kibr.org.pl

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Józef Król
Befattning: Prezes

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Maria Rzepnikowska
Befattning: Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Al. Jana Pawła II  80
00-175 Warsaw
POLEN
Telefon: (+48) 226373081
Fax: (+48) 226373084
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The National Chamber of Statutory Auditors is a self-regulatory body uniting all statutory auditors (entitled to audit financial statements in Poland).
The Chamber has been founded on the basis of the Act of 19 October 1991 on audit and publication of financial statements as well as on auditors and their self-regulation which came into force on the 1st of January 1992.
Organisationens intressen är:
  • Nationella
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


any main initiatives

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Ekonomi och finans

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
The National Chamber of Statutory Auditors belongs to:
- IFAC (since 2001),
- FEE (since 2002).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.