Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz

Identifikační číslo v rejstříku: 77820278284-77
Datum registrace: 08/03/2012 12:33:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 13/04/2015 10:23:16
Datum poslední roční aktualizace je: 13/04/2015 10:23:16
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 13/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz

UPRIGAZ

Association Loi 1901

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Immeuble Citicenter - Bureau 300
19 Le Parvis
92800 PUTEAUX LA DEFENSE CEDEX
FRANCIE

(+33) 147446222

    Osoba s právní odpovědností

pan  Michel ROMIEU

Président

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Alain RAOUX

Secrétaire Général

    Cíle a úkoly

L’Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz (UPRIGAZ) regroupe des entreprises privées du secteur du gaz. Elle s’attache à la défense et la représentation des intérêts professionnels de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, tant en France que dans l’Union européenne.

Syndicat professionnel créé en mai 1999, membre du MEDEF, l’UPRIGAZ rassemble des entreprises présentes sur tout ou partie de l’ensemble de la chaîne gazière : depuis l’exploration et la production de gaz jusqu’à sa commercialisation, en passant par le transport, le stockage et le trading.
L’UPRIGAZ,se donne plus particulièrement pour missions de :

- Garantir la compétitivité de l’industrie du gaz en promouvant une organisation du marché à la fois attractive pour les investisseurs et favorable aux consommateurs,

- Faciliter et soutenir l’ouverture du marché du gaz naturel,

- Préserver les intérêts moraux et professionnels de ses adhérents, en veillant plus particulièrement au respect des règles de concurrence,

- Représenter les industries privées du gaz au sein des organisations professionnelles amenées à traiter des questions gazières, en France et dans l’Union européenne.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Aucun


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Réponses à des consultations publiques - Participations à des réunions

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 4  

4

4

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Daně
  • Energetika
  • Hospodářská soutěž
  • Transevropské sítě
  • Vnitřní trh
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.