Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE VALENCIA

Inschrijvingsnummer in het register 77804358270-57
Inschrijvingsdatum: 7-3-12 13:28:37

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 24-2-14 11:14:23
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 24-2-14 11:14:23


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE VALENCIA
Acroniem: MICOF
Rechtsvorm: CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO
Website: http://www.redfarmaceutica.com

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Overige soortgelijke organisaties

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mª TERESA  GUARDIOLA CHORRO
Functie: PRESIDENTA

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  TERESA IBAÑEZ
Functie: COORDINADORA RELACIONES EUROPEAS

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Conde de Montornés  7
46003 Valencia
SPANJE
Telefoon: (+34) 963912725
Faxnummer: (+34) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Son fines esenciales del Colegio:
a) La ordenación de la profesión farmacéutica en cualquiera de sus
modalidades, dentro del marco legal aplicable, en beneficio tanto de la
sociedad a la que sirven el Colegio y los colegiados, como de los intereses
generales que les son propios.
b) Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento
y cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales que le afecten, y
haciendo cumplir la ética profesional y las normas deontológicas que
le son específicamente propias, así como velar por el adecuado nivel
de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados, promoviendo
la formación y perfeccionamiento de éstos.
c) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados, y la
representación exclusiva de los mismos en el ejercicio de la profesión.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


- Seguimiento de políticas europeas
- Lobby
- Eventos
- Investigación
-Proyectos Europeos
- Formación
-Promoción del sistema regulado de farmacia del modelo mediterráneo...

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Handel
 • Interne markt
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Volksgezondheid

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Pertenece al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 02/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 300000  € en < 350000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.