Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE VALENCIA

Identifikavimo numeris Registre: 77804358270-57
Registracijos data: 12.3.7 13.28.37

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.24 11.14.23
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.24 11.14.23


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE VALENCIA
Akronimas: MICOF
Teisinis statusas: CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO
Svetainė: http://www.redfarmaceutica.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Mª TERESA  GUARDIOLA CHORRO
Pareigos: PRESIDENTA

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: TERESA IBAÑEZ
Pareigos: COORDINADORA RELACIONES EUROPEAS

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Conde de Montornés  7
46003 Valencia
ISPANIJA
Telefono numeris: (+34) 963912725
Faksas: (+34) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Son fines esenciales del Colegio:
a) La ordenación de la profesión farmacéutica en cualquiera de sus
modalidades, dentro del marco legal aplicable, en beneficio tanto de la
sociedad a la que sirven el Colegio y los colegiados, como de los intereses
generales que les son propios.
b) Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento
y cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales que le afecten, y
haciendo cumplir la ética profesional y las normas deontológicas que
le son específicamente propias, así como velar por el adecuado nivel
de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados, promoviendo
la formación y perfeccionamiento de éstos.
c) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados, y la
representación exclusiva de los mismos en el ejercicio de la profesión.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


- Seguimiento de políticas europeas
- Lobby
- Eventos
- Investigación
-Proyectos Europeos
- Formación
-Promoción del sistema regulado de farmacia del modelo mediterráneo...

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Pertenece al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 02/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 300000  € ir < 350000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.