Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Académie Diplomatique Africaine / African Diplomatic Academy

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 7769830145-83
Data Reġistrazzjoni: 06/07/2008 11:20:37

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 11/06/2014 09:09:10
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 11/06/2014 09:09:10


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Académie Diplomatique Africaine / African Diplomatic Academy
Akronimu: ADA
Statut legali: NRO / ONG
Websajt: http://www.acadiploafricaine.org/

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Benoît Dr. NGOM
Kariga: President Fondateur / Gründungspräsident

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Angela Koch
Kariga: Secretaire Executive internationale adjointe

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 8 Rue Abdou Karim Bourgi 
Dakar BP 9053
IS-SENEGAL
Numru tat-telefon: (+221) 776304379
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Internationales Sekretariat / Secrétariat International:
S.K.H. / S.A.R. Prince Dah Bokpe d'Allada
Internationaler Exekutivsekretär/
Secrétaire Exécutif International
Tempelhofer Weg 2, D-12099 BERLIN-TEMPELHOF
Deutschland / Allemagne
Tel.: +49 30 683 02 193
Fax.: +49 30 685 31 12
e-mail: info@ada-net.de

Dr. Benoît NGOM
Gründungspräsident / Président Fondateur
e-mail: acadiploafricaine@yahoo.fr

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: L’ADA a été crée en 1999 avec le soutien du Gouvernement du Sénégal ainsi que de nombreuses Organisations Internationales et d’éminentes personnalités à travers le monde.
L’ADA a pour objectif de favoriser l’émergence d’une diplomatie africaine au service d’un développement durable, de la culture et de la paix.
L’ADA est un THINK-TANK regroupant des experts et intellectuels versés dans le domaine de la diplomatie, des relations internationales, de la culture, de l’Education, des sciences et des nouvelles Technologies.
L’ADA est aussi une STRUCTURE OPERATIONNELLE ET D’INTERVENTION indépendante en faveur du Continent Africain au niveau international.
Grâce à son statut de lobbyistes auprès du Parlement Européen, avec l’aide des groupes parlementaires amis et avec le soutien des ONG européennes et des ONG du monde entier et la coopération avec des organisations internationales non africaines telle l’UE, l’ADA souhaite de mieux soutenir les efforts des Etats africains auprès des instances européennes et de mobiliser l’opinion publique internationale.
Avec l’aide de ce réseau international et en coopération avec les Ambassadeurs Africaines, l’ADA contribue à un développement de l’économie, de la démocratie, des Droits de l’Homme et de la paix en Afrique.


A.D.A. was founded in 1999 with the assistance of the Government of Senegal, numerous international organizations and outstanding personalities from all over the world.
The ADA has set the goal of improving occurrence of the African Diplomacy, where it serves a durable development of culture and peace.
The ADA is a THINK-TANK, including experienced and intellectual experts within the range of diplomacy, international relations, culture, education, sciences and new technologies.
L’ADA is also an INDEPENDENT OPERATIONAL AND INTERVENTIONAL STRUCTURE to the favour of the African continent on an international level.

Thus and thanks of her status as accredited stakeholders with the European Parliament, with the help of groupings of parliamentary friends, by assistance of european NGO’s and NGO’s around the world, the co-operations with international non-African organizations such as the European Union the ADA is able to support the African States better in their efforts as regards the European Institutions and to take influence on the international public opinion.

With the help of this international network and in co-operation with the African Ambassadors, the ADA contribute to the development of the economy, the democracy, the Human Rights and the peace in Africa.


Die ADA wurde 1999 mit Unterstützung der senegalesischen Regierung sowie zahlreicher Internationaler Organisationen und herausragender Persönlichkeiten aus der ganzen Welt gegründet.
Ziel der ADA ist es, die afrikanische Diplomatie, die einer dauerhaften Entwicklung der Kultur und des Friedens dient, zu verbessern.
Die ADA ist ein THINK-THANK, der erfahrene Experten und Intellektuelle im Bereich der Diplomatie, der internationalen Beziehungen, der Kultur, der Erziehung, der Wissenschaften und neuer Technologien einschließt. Ausserdem ist die ADA eine UNABHÄNGIGE OPERATIVE UND INTERVENIERENDE STRUKTUR auf internationaler Ebene zu Gunsten des afrikanischen Kontinents.
Dank ihres Status als akkreditierte Interessenvertreter beim Europäischen Parlament, mit Hilfe von Gruppierungen von parlamentarischen Freunden, mit der Unterstützung europäischer NRO’s und NRO’s aus der ganzen Welt und dank der Kooperation mit internationalen nicht-afrikanischen Organisationen wie der Europäische Union möchte die ADA die Bemühungen der afrikanischen Staaten gegenüber den europäischen Institutionen unterstützen und auf die internationale öffentliche Meinung Einfluss nehmen.
Mit Hilfe dieses internationalen Netzwerkes und in Zusammenarbeit mit den afrikanischen Botschaftern leistet die ADA einen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Ökonomie, der Demokratie, der Menschrechte und des Friedens in Afrika.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


par exemple:
Symposium International de Sirte – Libye 6-9 sept. 2007.
L’accréditation comme lobbyistes auprès du Parlement Européen.
Présentation à Berlin 18.06.2008.
Entretiens réguliers et/ou signature de différentes contractes de coopération avec des différentes Ambassadeurs, Institutions, Universités, Politiciens sur un niveau international.
Création des « Club Afrique ».
Le prix de l’Académie.
Présentation à Izmir.
Présentation à Alicante.
S.E. Ernest Bai Koroma, Président de Sierra Leone, est devenu Président d'honneur de l'ADA en avril 2009.
Création d'un Siège le l'ADA à Sierra Leone en avril 2009.
Programmes IDA (Initiative pour le Développement de l'ADA) et FIPA (Forum International du Partenariat pour l'Afrique)
etc.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Interni
 • Edukazzjoni
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 249
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • IL-BELĠJU
 • IL-ĠERMANJA
 • IL-POLONJA
 • IL-PORTUGALL
 • IR-RENJU UNIT
 • IR-REPUBBLIKA ĊEKA
 • L-AWSTRIJA
 • L-ITALJA
 • L-OLANDA
 • SPANJA

 • ĠEORĠJA
 • IĊ-ĊINA
 • IL-BENIN
 • IL-BRAŻIL
 • IL-GANA
 • IL-ĠAPPUN
 • IL-GINEA
 • IL-GINEA-BISSAW
 • IL-KOSTA TA’ L-AVORJU
 • IL-LIBJA
 • IL-MAROKK
 • IL-MAWRITANJA
 • IL-MOŻAMBIK
 • IN-NIĠER
 • IN-NIĠERJA
 • IS-SENEGAL
 • IT-TAJLANDJA
 • IT-TURKIJA
 • L-AFRIKA T'ISFEL
 • L-ALĠERIJA
 • L-EĠITTU
 • L-ISTATI UNITI
 • L-IŻVIZZERA
 • MALI
 • RUSSJA, IL-FEDERAZZJONI TAR-
 • SIERRA LEONE
Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Par exemple:
AFRICAN INSTITUTE OF SOUTH AFRICA - AISA - (SOUTH AFRICA).
L’INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES - IRIS - (PARIS).
L’ UNION DES CHAMBRES DES EXPERTS EUROPEENS -UCEE - (BRUXELLES).
L’ACADEMIE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE - ADI - (PARIS).
DIE INTERNATIONALE AKADEMIE DER INNOVATIVEN PÄDAGOGIK DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN (BERLIN).
L'INSTITUT HONGROIS DE DÉVELOPPEMENT (BUDAPEST).
JURAGENT (SUISSE) AG (ZÜRICH).
VEREINIGUNG DER WIRTSCHAFTSKOSULN IN BERLIN-BRANDENBURG E.V. (BERLIN).
THE NGO CONFEDERATION
FOLARIS CONSORTIUM
THE BLACK SEA REGIONNGOCONFEDERATIO (KASTOB)
ORDEN BONARIA

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2010 - 12/2010
Baġit globali: 250,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 25,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
autres resources : 25,000
minn sorsi oħrajn: 225,000
- donazzjonijiet: 35,000
- miżati tal-membri: 190,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.