Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Académie Diplomatique Africaine / African Diplomatic Academy

Identifikační číslo v rejstříku: 7769830145-83
Datum registrace: 6.7.08 11:20:37

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.6.14 9:09:10
Datum poslední roční aktualizace je 11.6.14 9:09:10


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Académie Diplomatique Africaine / African Diplomatic Academy
Zkratka: ADA
Právní forma NRO / ONG
Internetové stránky: http://www.acadiploafricaine.org/

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Benoît Dr. NGOM
Funkce: President Fondateur / Gründungspräsident

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Angela Koch
Funkce: Secretaire Executive internationale adjointe

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue Abdou Karim Bourgi  8
BP 9053 Dakar
SENEGAL
Telefon: (+221) 776304379
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Internationales Sekretariat / Secrétariat International:
S.K.H. / S.A.R. Prince Dah Bokpe d'Allada
Internationaler Exekutivsekretär/
Secrétaire Exécutif International
Tempelhofer Weg 2, D-12099 BERLIN-TEMPELHOF
Deutschland / Allemagne
Tel.: +49 30 683 02 193
Fax.: +49 30 685 31 12
e-mail: info@ada-net.de

Dr. Benoît NGOM
Gründungspräsident / Président Fondateur
e-mail: acadiploafricaine@yahoo.fr

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: L’ADA a été crée en 1999 avec le soutien du Gouvernement du Sénégal ainsi que de nombreuses Organisations Internationales et d’éminentes personnalités à travers le monde.
L’ADA a pour objectif de favoriser l’émergence d’une diplomatie africaine au service d’un développement durable, de la culture et de la paix.
L’ADA est un THINK-TANK regroupant des experts et intellectuels versés dans le domaine de la diplomatie, des relations internationales, de la culture, de l’Education, des sciences et des nouvelles Technologies.
L’ADA est aussi une STRUCTURE OPERATIONNELLE ET D’INTERVENTION indépendante en faveur du Continent Africain au niveau international.
Grâce à son statut de lobbyistes auprès du Parlement Européen, avec l’aide des groupes parlementaires amis et avec le soutien des ONG européennes et des ONG du monde entier et la coopération avec des organisations internationales non africaines telle l’UE, l’ADA souhaite de mieux soutenir les efforts des Etats africains auprès des instances européennes et de mobiliser l’opinion publique internationale.
Avec l’aide de ce réseau international et en coopération avec les Ambassadeurs Africaines, l’ADA contribue à un développement de l’économie, de la démocratie, des Droits de l’Homme et de la paix en Afrique.


A.D.A. was founded in 1999 with the assistance of the Government of Senegal, numerous international organizations and outstanding personalities from all over the world.
The ADA has set the goal of improving occurrence of the African Diplomacy, where it serves a durable development of culture and peace.
The ADA is a THINK-TANK, including experienced and intellectual experts within the range of diplomacy, international relations, culture, education, sciences and new technologies.
L’ADA is also an INDEPENDENT OPERATIONAL AND INTERVENTIONAL STRUCTURE to the favour of the African continent on an international level.

Thus and thanks of her status as accredited stakeholders with the European Parliament, with the help of groupings of parliamentary friends, by assistance of european NGO’s and NGO’s around the world, the co-operations with international non-African organizations such as the European Union the ADA is able to support the African States better in their efforts as regards the European Institutions and to take influence on the international public opinion.

With the help of this international network and in co-operation with the African Ambassadors, the ADA contribute to the development of the economy, the democracy, the Human Rights and the peace in Africa.


Die ADA wurde 1999 mit Unterstützung der senegalesischen Regierung sowie zahlreicher Internationaler Organisationen und herausragender Persönlichkeiten aus der ganzen Welt gegründet.
Ziel der ADA ist es, die afrikanische Diplomatie, die einer dauerhaften Entwicklung der Kultur und des Friedens dient, zu verbessern.
Die ADA ist ein THINK-THANK, der erfahrene Experten und Intellektuelle im Bereich der Diplomatie, der internationalen Beziehungen, der Kultur, der Erziehung, der Wissenschaften und neuer Technologien einschließt. Ausserdem ist die ADA eine UNABHÄNGIGE OPERATIVE UND INTERVENIERENDE STRUKTUR auf internationaler Ebene zu Gunsten des afrikanischen Kontinents.
Dank ihres Status als akkreditierte Interessenvertreter beim Europäischen Parlament, mit Hilfe von Gruppierungen von parlamentarischen Freunden, mit der Unterstützung europäischer NRO’s und NRO’s aus der ganzen Welt und dank der Kooperation mit internationalen nicht-afrikanischen Organisationen wie der Europäische Union möchte die ADA die Bemühungen der afrikanischen Staaten gegenüber den europäischen Institutionen unterstützen und auf die internationale öffentliche Meinung Einfluss nehmen.
Mit Hilfe dieses internationalen Netzwerkes und in Zusammenarbeit mit den afrikanischen Botschaftern leistet die ADA einen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Ökonomie, der Demokratie, der Menschrechte und des Friedens in Afrika.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


par exemple:
Symposium International de Sirte – Libye 6-9 sept. 2007.
L’accréditation comme lobbyistes auprès du Parlement Européen.
Présentation à Berlin 18.06.2008.
Entretiens réguliers et/ou signature de différentes contractes de coopération avec des différentes Ambassadeurs, Institutions, Universités, Politiciens sur un niveau international.
Création des « Club Afrique ».
Le prix de l’Académie.
Présentation à Izmir.
Présentation à Alicante.
S.E. Ernest Bai Koroma, Président de Sierra Leone, est devenu Président d'honneur de l'ADA en avril 2009.
Création d'un Siège le l'ADA à Sierra Leone en avril 2009.
Programmes IDA (Initiative pour le Développement de l'ADA) et FIPA (Forum International du Partenariat pour l'Afrique)
etc.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Humanitární pomoc
 • Kultura
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 249
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • ALŽÍRSKO
 • BENIN
 • BRAZÍLIE
 • ČÍNA
 • EGYPT
 • GHANA
 • GRUZIE
 • GUINEA
 • GUINEA-BISSAU
 • JAPONSKO
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • LIBYJSKÁ ARABSKÁ DŽAMÁHÍRIJE
 • MALI
 • MAROKO
 • MAURETÁNIE
 • MOSAMBIK
 • NIGER
 • NIGÉRIE
 • POBŘEŽÍ SLONOVINY
 • RUSKÁ FEDERACE
 • SENEGAL
 • SIERRA LEONE
 • SPOJENÉ STÁTY
 • ŠVÝCARSKO
 • THAJSKO
 • TURECKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Par exemple:
AFRICAN INSTITUTE OF SOUTH AFRICA - AISA - (SOUTH AFRICA).
L’INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES - IRIS - (PARIS).
L’ UNION DES CHAMBRES DES EXPERTS EUROPEENS -UCEE - (BRUXELLES).
L’ACADEMIE DIPLOMATIQUE INTERNATIONALE - ADI - (PARIS).
DIE INTERNATIONALE AKADEMIE DER INNOVATIVEN PÄDAGOGIK DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN (BERLIN).
L'INSTITUT HONGROIS DE DÉVELOPPEMENT (BUDAPEST).
JURAGENT (SUISSE) AG (ZÜRICH).
VEREINIGUNG DER WIRTSCHAFTSKOSULN IN BERLIN-BRANDENBURG E.V. (BERLIN).
THE NGO CONFEDERATION
FOLARIS CONSORTIUM
THE BLACK SEA REGIONNGOCONFEDERATIO (KASTOB)
ORDEN BONARIA

Finanční údaje

Rok: 01/2010 - 12/2010
Celkový rozpočet: 250 000
z toho veřejné financování: 25 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
autres resources : 25 000
z toho ostatní zdroje: 225 000
- dary: 35 000
- členské příspěvky: 190 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.