Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking

Identifikacijska številka v Registru: 77659588648-75
Datum registracije: 23/04/2012 16:05:10

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 29/01/2015 10:35:23
Datum zadnje letne spremembe: 29/01/2015 10:35:23
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 29/01/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking

NEW-IG

ASBL

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Avenue Marnix, 23
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 25408775

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Pierre-Etienne Franc

Chairman of the Board

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Angela Moreno Falcon

NEW-IG Secretariat

    Cilji in naloge

The establishment of NEW-IG relates to the creation of a European public private partnership called the Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking. Its objective is to accelerate the hydrogen and fuel cell technology deployment process with benefits for energy security, the environment and European competitiveness.

evropski

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Transport, Energy, Research & Innovation.


 

Ne

Ne

Transport and Energy related groups.

Ne

Ne

FP7 and Horizon 2020, SET-Plan, STTP, Clean Power for Transport Package, TEN-T/TEN-E and Connecting Europe Facility, Fuel Quality Directive, Energy roadmap 2050, Europe 2020 and 2030

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 6

6

1,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Energetika
  • Notranji trg
  • Okolje
  • Podjetništvo
  • Podnebni ukrepi
  • Promet
  • Raziskave in tehnologija
  • Vseevropska omrežja

    Članstvo in povezanost z mrežami

Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking: NEW-IG represents the interests of the industry within FCH JU. It ensures a coordinated industry position on FCH JU processes and activities, elects and nominates industry representatives for the Governing Board of FCH JU, regularly reviews its progress and makes proposals for improvements when needed.

    Finančni podatki

01/2012  -  01/2013

< 9.999  

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Yes, NEW-IG subscribes to the Code of Conduct.