Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking

Inschrijvingsnummer in het register 77659588648-75
Inschrijvingsdatum: 23-4-12 16:05:10

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 28-3-14 9:03:28
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 28-3-14 9:03:28


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking
Acroniem: NEW-IG
Rechtsvorm: ASBL
Website: http://www.new-ig.eu

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Pierre-Etienne Franc
Functie: Chairman of the Board

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Ivana Jemelkova
Functie: NEW-IG Secretariat

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue Marnix  23
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 25408775
Faxnummer: (+32) 25130577
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The establishment of NEW-IG relates to the creation of a European public private partnership called the Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking. Its objective is to accelerate the hydrogen and fuel cell technology deployment process with benefits for energy security, the environment and European competitiveness.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


FP7 and Horizon 2020, SET-Plan, STTP, Clean Power for Transport Package, TEN-T/TEN-E and Connecting Europe Facility, Fuel Quality Directive, Energy roadmap 2050, Europe 2020

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Energie
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken
 • Vervoer

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking: NEW-IG represents the interests of the industry within FCH JU. It ensures a coordinated industry position on FCH JU processes and activities, elects and nominates industry representatives for the Governing Board of FCH JU, regularly reviews its progress and makes proposals for improvements when needed.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 01/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 50000  € en < 100000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
Yes, NEW-IG subscribes to the Code of Conduct.