Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking

Identifikavimo numeris Registre: 77659588648-75
Registracijos data: 12.4.23 16.05.10

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.28 09.03.28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.28 09.03.28


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking
Akronimas: NEW-IG
Teisinis statusas: ASBL
Svetainė: http://www.new-ig.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Pierre-Etienne Franc
Pareigos: Chairman of the Board

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ivana Jemelkova
Pareigos: NEW-IG Secretariat

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue Marnix  23
1000 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 25408775
Faksas: (+32) 25130577
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The establishment of NEW-IG relates to the creation of a European public private partnership called the Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking. Its objective is to accelerate the hydrogen and fuel cell technology deployment process with benefits for energy security, the environment and European competitiveness.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


FP7 and Horizon 2020, SET-Plan, STTP, Clean Power for Transport Package, TEN-T/TEN-E and Connecting Europe Facility, Fuel Quality Directive, Energy roadmap 2050, Europe 2020

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking: NEW-IG represents the interests of the industry within FCH JU. It ensures a coordinated industry position on FCH JU processes and activities, elects and nominates industry representatives for the Governing Board of FCH JU, regularly reviews its progress and makes proposals for improvements when needed.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Yes, NEW-IG subscribes to the Code of Conduct.