Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking

Identifikationsnummer i registret: 77659588648-75
Registreringsdato: 23-04-12 16:05:10

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 28-03-14 09:03:28
Seneste årlige opdatering 28-03-14 09:03:28


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking
Forkortelse: NEW-IG
Retlig form: ASBL
Websted: http://www.new-ig.eu

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Pierre-Etienne Franc
Stilling: Chairman of the Board

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Ivana Jemelkova
Stilling: NEW-IG Secretariat

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Avenue Marnix  23
1000 Brussels
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 25408775
Faxnummer: (+32) 25130577
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: The establishment of NEW-IG relates to the creation of a European public private partnership called the Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking. Its objective is to accelerate the hydrogen and fuel cell technology deployment process with benefits for energy security, the environment and European competitiveness.
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 8
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


FP7 and Horizon 2020, SET-Plan, STTP, Clean Power for Transport Package, TEN-T/TEN-E and Connecting Europe Facility, Fuel Quality Directive, Energy roadmap 2050, Europe 2020

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Forskning og teknologi
 • Klima
 • Miljø
 • Transeuropæiske net  
 • Transport

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking: NEW-IG represents the interests of the industry within FCH JU. It ensures a coordinated industry position on FCH JU processes and activities, elects and nominates industry representatives for the Governing Board of FCH JU, regularly reviews its progress and makes proposals for improvements when needed.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 01/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Yes, NEW-IG subscribes to the Code of Conduct.