Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking

Identifikační číslo v rejstříku: 77659588648-75
Datum registrace: 23.4.12 16:05:10

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.3.14 9:03:28
Datum poslední roční aktualizace je 28.3.14 9:03:28


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: New Energy World Industry Grouping - European Industry Grouping for a Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking
Zkratka: NEW-IG
Právní forma ASBL
Internetové stránky: http://www.new-ig.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Pierre-Etienne Franc
Funkce: Chairman of the Board

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Ivana Jemelkova
Funkce: NEW-IG Secretariat

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue Marnix  23
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 25408775
Číslo faxu: (+32) 25130577
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The establishment of NEW-IG relates to the creation of a European public private partnership called the Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking. Its objective is to accelerate the hydrogen and fuel cell technology deployment process with benefits for energy security, the environment and European competitiveness.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 8
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


FP7 and Horizon 2020, SET-Plan, STTP, Clean Power for Transport Package, TEN-T/TEN-E and Connecting Europe Facility, Fuel Quality Directive, Energy roadmap 2050, Europe 2020

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking: NEW-IG represents the interests of the industry within FCH JU. It ensures a coordinated industry position on FCH JU processes and activities, elects and nominates industry representatives for the Governing Board of FCH JU, regularly reviews its progress and makes proposals for improvements when needed.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 01/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Yes, NEW-IG subscribes to the Code of Conduct.