Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

RWE AG

Identifikační číslo v rejstříku: 77608353460-77
Datum registrace: 15/04/2010 14:48:21

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 26/05/2015 11:31:09
Datum poslední roční aktualizace je: 20/04/2015 14:12:18
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 20/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

RWE AG

RWE AG

Aktiengesellschaft

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Opernplatz, 1
45128 Essen
NĚMECKO

(+49) 201 12 00

RWE Repräsentanz Brüssel
rue d'Idalie 9-11
1050 Brüssel
BELGIE

(+32) 2 772 6300

    Osoba s právní odpovědností

pan  Peter Terium

Vorsitzender des Vorstandes

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Matthias Dürr

Leiter der Repräsentanz Brüssel

    Cíle a úkoly

RWE zählt zu den größten Strom- und Gasversorgern in Europa. Der Konzern ist in der Stromerzeugung, dem Energiehandel sowie dem Transport und dem Vertrieb von Strom und Gas tätig. Knapp 60.000 Mitarbeiter versorgen rund 16 Millionen Kunden mit Strom und über 7 Millionen Kunden mit Gas. Im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete RWE einen Umsatz von rund 48 Mrd. €.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Realisierung der Energie-Union mit ihren fünf “Dimensionen”, Reform des EU-Emissionshandels mit Schaffung einer Marktstabilitätsreserve, Anwendung der Energie- und Umweltbeihilfen, Modernisierung der Verteilnetze und Endkundenanwendungen (“smarte” Technologien)

jährlich zwei bis drei Podiumsdiskussionen zu Fachthemen in Brüssel (“RWE-Talk”)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

)

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 4   75%: 0   50%: 0   25%: 6

10

5,5

Angaben zum Vollzeitäquivalent (VZÄ) umfassen das vollständige Personal der Brüsseler Repräsentanz zuzüglich anteilig gelegentliche Einsätze von Fachkollegen aus anderen Standorten

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Corinna GRAJETZKY 13/06/2015 10/06/2016
Matthias LAUBER 08/05/2015 06/05/2016
Matthias DÜRR 13/06/2015 10/06/2016

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Link zur Homepage-Seite:

http://www.rwe.com/web/cms/de/1029904/rwe/ueber-rwe/gesellschaften/

EurElectric (http://www.eurelectric.org/),
Foratom (http://www.foratom.org/),
ENEF European Nuclear Energy Forum,
EEF (http://www.europeanenergyforum.eu/),
EFET (http://www.efet.org/),
EWEA (http://www.ewea.org/),
Eurogas (http://www.eurogas.org/),
EASE (http://www.ease-storage.eu/)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

2 000 000 €

 €

283 877 €

7. Forschungsrahmenprogramm

Erhaltene F&E-Zuschüsse für die Teilnahme an den Projekten GreenEmotion, Grid4EU, PV Grid, DRIP, DISCERN, ADVANCED,
PlanGridEV, MacPlus sowie ClusterDesign - Offshore Wind Power Plant Design Tools.

Die unter 13.b genannte Kostenschätzung umfasst die Ausgaben im Berichtsjahr für die Arbeit der Brüsseler RWE-Repräsentanz
einschließlich des Aufwands für den zeitweisen Einsatz von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen. Kosten für die direkte Interessenvertretung gegenüber den EU-Institutionen wurden dabei berücksichtigt. Dagegen sind in dieser Summe nicht Kosten im Zusamenhang mit Beiträgen für Interessengruppen und so genannte Think Tanks enthalten, die ihrerseits diese Kosten dem Register melden.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.