Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

RWE AG

Identifikační číslo v rejstříku: 77608353460-77
Datum registrace: 15.4.10 14:48:21

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 24.7.14 14:41:37
Datum poslední roční aktualizace je 19.3.14 16:39:50


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: RWE AG
Zkratka: RWE AG
Právní forma Aktiengesellschaft
Internetové stránky: http://www.rwe.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Peter Terium
Funkce: Vorsitzender des Vorstandes

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Matthias Dürr
Funkce: Leiter der Repräsentanz Brüssel

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Opernplatz  1
45128 Essen
NĚMECKO
Telefon: (+49) 201 12 00
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Herr Matthias Dürr
Leiter der RWE Repräsentanz Brüssel
Rue d'Idalie 9-13
1050 Brüssel
Tel.: (+32) 2 772 63 00
Fax:(+32) 2 772 64 66

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: RWE zählt zu den führenden Strom- und Gasversorgern in Europa. Der Konzern ist in der Stromerzeugung, dem Energiehandel sowie dem Transport und dem Vertrieb von Strom und Gas tätig. Über 66.000 Mitarbeiter versorgen mehr als 16 Millionen Kunden mit Strom und rund 8 Millionen Kunden mit Gas. Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete RWE einen Umsatz von über 54 Mrd. €.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5,5
Doplňující informace: Hauptanlaufpunkt von RWE für den Kontakt mit den EU-Institutionen ist die Brüsseler Repräsentanz mit vier Mitarbeitern. Zusätzlich beteiligen sich Kollegen aus anderen RWE-Standorten an Veranstaltungen und Gremientreffen, die unter den Anwendungsbereich des Registers fallen.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Matthias LAUBER 22.5.14 20.5.15
Matthias DÜRR 4.6.14 2.6.15
Corinna Grajetzky 20.6.14 18.6.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Energie- und Klimaziele 2030, Energiebinnenmarkt / Kapazitätsmärkte, Reform des ETS / NER 300, Revision der Richtlinie über nukleare Sicherheit, Beihilfe-Leitlinien für Energie und Umwelt, energiepolitisch wichtige Finanzmarktregulierungen wie Financial Transaction Tax etc.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
EurElectric, Foratom, ENEF, BusinessEurope, ZEP, EEF,
EFET, EWEA, Eurogas, EASE, IWPB

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 2 000 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 1 463 580 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

F&E-Zuschüsse aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm, u.a. im Rahmen der Programme „Discern“ (404.000 Euro), „PlanGridEV“ (rd. 370.000 Euro), „Advanced“ (rd. 197.000 Euro), „iGreenGrid“ (rd. 166.000 Euro) und
„Grid4EU“ (rd. 103.000 Euro)

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.