Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Korea Electronics Association

Identifikačné číslo v Registri: 77589785975-73
Dátum registrácie: 2.6.2011 7:06:32

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 6.6.2014 11:45:44
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 6.6.2014 11:45:44


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Korea Electronics Association
Skratka: KEA
Právna forma: Non-profit organization
Internetová stránka: http://www.gokea.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  In-suk Nam
Funkcia: Vice President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Chang-wook Do
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Sang-am dong, Mapo gu  1599
121-835 Seoul
JUŽNÁ KÓREA
Telefónne číslo: (+82) 263886009
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: KEA has been achieving demand creation for our country electron information industrial circles, cost reduction and lively promotion business such as export promotion to engine that represent Korea's electronics industry by wide relation parcification such as advanced nation stream tube group and a technology and ordinarily cooperation to the established special artificial person because we or electronics industry growth development and promotion take advantage of Ministry of Commerce Minister's perm
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Transparency register is a good method we are utilizing for environemtnal initiatives in EU. Actually there was good information regarding RoHS and WEEE.
I hope we can continouously use the information that this Trasparenct Register offer.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 01/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 300000  € a < 350000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.