Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Korea Electronics Association

Identifikačné číslo v Registri: 77589785975-73
Dátum registrácie: 02/06/2011 07:06:32

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/06/2014 11:45:44
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/06/2014 11:45:44

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Korea Electronics Association

KEA

Non-profit organization

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Sang-am dong, Mapo gu, 1599
121-835 Seoul
JUŽNÁ KÓREA

(+82) 263886009

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  In-suk Nam

Vice President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Chang-wook Do

Director

    Ciele a poslanie

KEA has been achieving demand creation for our country electron information industrial circles, cost reduction and lively promotion business such as export promotion to engine that represent Korea's electronics industry by wide relation parcification such as advanced nation stream tube group and a technology and ordinarily cooperation to the established special artificial person because we or electronics industry growth development and promotion take advantage of Ministry of Commerce Minister's perm

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

Transparency register is a good method we are utilizing for environemtnal initiatives in EU. Actually there was good information regarding RoHS and WEEE.
I hope we can continouously use the information that this Trasparenct Register offer.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2012  -  01/2013

>= 300 000  € a < 350 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.