Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Schellter Strategy Consulting bvba

Identifikačné číslo v Registri: 77537806271-92
Dátum registrácie: 22.7.2011 14:25:07

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.7.2014 12:23:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.7.2014 12:23:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Schellter Strategy Consulting bvba
Skratka: Schellter
Právna forma: bvba
Internetová stránka: http://www.schellter.eu

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Samostatne zárobkovo činní konzultanti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Peter Schellinck
Funkcia: Chairman

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Peter Schellinck
Funkcia: Chairman

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Gebroeders Vandeveldestraat  68 L9
9000 Gent
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 496386437
Fax: (+32) 92982057
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: OUR MISSION

Schellter's mission is to help people in power to make the world a more open and prosperous place to live healthy and in harmony with both society, nature and environment.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Our activity is 4 fold:

1. A socio-economic think tank

2. CEO Advisory Council: platform for resilient business solutions

3. Gender Equality and Shareholder activist

4. Health care activist: Patient as GUEST

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
IoD London, France-Amériques Paris, Rotary International, Friends of Europe Brussels, Royal Anglo-Belgian Club London, BBC Warsaw, Club Diaspora, Guberna Belgium, Euroshareholders Brussels, VFB Brussels, AInstIB, Member of the European Corporate Governance Institute ECGI, European News Agency, GNS press association, Member Press Club de France and Club Suisse de la presse, Geneva Press Club, Accredited Associate of the Institute for Independent Business International.

Finančné údaje

Účtovný rok: 09/2012 - 09/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 200000  € a < 250000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • Schellter Strategy Consulting

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Peter Schellinck