Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Schellter Strategy Consulting bvba

Identifikačné číslo v Registri: 77537806271-92
Dátum registrácie: 22/07/2011 14:25:07

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 08/03/2015 15:31:50
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 08/03/2015 15:31:50
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 08/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Schellter Strategy Consulting bvba

Schellter

bvba

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Samostatne zárobkovo činní konzultanti

    Kontaktné údaje

Gebroeders Vandeveldestraat, 68 L9
9000 Gent
BELGICKO

(+32)496386437

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Peter Schellinck

Chairman

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Peter Schellinck

Chairman

    Ciele a poslanie

OUR MISSION

Schellter's mission is to help people in power to make the world a more open and prosperous place to live healthy and in harmony with both society, nature and environment.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

The EU corporate governance framework
Algemene en bestuurszaken
Audiovisuele sector en media
Begroting
Binnenlandse zaken
Buitenlandse betrekkingen
Buitenlands en veiligheidsbeleid
Communicatie
Concurrentie
Cultuur
Economische en financiële zaken
Energie
Handel
Humanitaire hulp
Interne markt
Jeugd
Justitie en grondrechten
Klimaatactie
Landbouw en plattelandsontwikkeling
Milieu
Ondernemingen
Onderwijs
Onderzoek en technologie
Ontwikkeling
Regionaal beleid
Trans-Europese netwerken
Uitbreiding van de EU
Veiligheid van de voedselvoorziening
Vervoer
Volksgezondheid
Werkgelegenheid en sociale zaken

GREEN PAPER
The EU corporate governance framework Brussels, 5.4.2011
COM(2011) 164 final


 

DG GROWTH

Nie

SMEs

SMEs
CONSTRUCTION
GENDER EQUALITY

CONSTRUCTION
HEALTH

Our activity is 4 fold:

1. A socio-economic think tank

2. CEO Advisory Council: platform for resilient business solutions

3. Gender Equality and Shareholder activist

4. Health care activist: Patient as GUEST

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

IoD London, France-Amériques Paris, Rotary International, Friends of Europe Brussels, Royal Anglo-Belgian Club London, BBC Warsaw, Club Diaspora, Guberna Belgium, Euroshareholders Brussels, VFB Brussels, AInstIB, Member of the European Corporate Governance Institute ECGI, European News Agency, GNS press association, Member Press Club de France and Club Suisse de la presse, Geneva Press Club, Accredited Associate of the Institute for Independent Business International.

    Finančné údaje

09/2013  -  09/2014

>= 25 000 € a < 49 999 €

>= 1 000 000 €

EOTA

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.