Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Schellter Strategy Consulting bvba

Numărul de identificare din Registru: 77537806271-92
Data înscrierii: 22.07.2011 14:25:07

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 12.07.2014 12:23:39
Data ultimei actualizări anuale: 12.07.2014 12:23:39


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Schellter Strategy Consulting bvba
Acronim: Schellter
Statut juridic: bvba
Site internet: http://www.schellter.eu

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Consultanţi independenţi

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Peter Schellinck
Funcţie: Chairman

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Peter Schellinck
Funcţie: Chairman

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Gebroeders Vandeveldestraat  68 L9
9000 Gent
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 496386437
Număr de fax: (+32) 92982057
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: OUR MISSION

Schellter's mission is to help people in power to make the world a more open and prosperous place to live healthy and in harmony with both society, nature and environment.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Our activity is 4 fold:

1. A socio-economic think tank

2. CEO Advisory Council: platform for resilient business solutions

3. Gender Equality and Shareholder activist

4. Health care activist: Patient as GUEST

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Tineret
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
IoD London, France-Amériques Paris, Rotary International, Friends of Europe Brussels, Royal Anglo-Belgian Club London, BBC Warsaw, Club Diaspora, Guberna Belgium, Euroshareholders Brussels, VFB Brussels, AInstIB, Member of the European Corporate Governance Institute ECGI, European News Agency, GNS press association, Member Press Club de France and Club Suisse de la presse, Geneva Press Club, Accredited Associate of the Institute for Independent Business International.

Date financiare

Anul exerciţiului: 09/2012 - 09/2013
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
>= 200000  € şi < 250000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • Schellter Strategy Consulting

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Peter Schellinck