Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 7749519702-29
Reģistrācijas datums: 08.1.12 17:32:30

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.6.11 12:03:08
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.6.11 12:03:08


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.
Akronīms: BDA
Juridiskais statuss: Eingetragener Verein
Tīmekļa vietne: http://www.arbeitgeber.de

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Dr. Reinhard Göhner
Amats Hauptgeschäftsführer

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Renate Hornung-Draus
Amats Leiterin der Abteilung Europäische Union und Intern. Sozialpolik

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Breite Straße  29
Berlin 10178
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 30 2033 0
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: BDI/BDA The German Business Representation
Bereich BDA: Sozialpolitik in der EU
Rue du Commerce 31, 1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0)2 7921050

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Die BDA ist die sozialpoltische Spitzenorganisation der gesamten deutschen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen kleiner, mittelständischer und großer Unternehmen in allen Fragen der Sozial- und Tarifpolitik gegenüber Politik, Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Sie entwickelt auf nationaler und internationaler Ebene tragfähige, nachhaltige Konzepte und informiert und berät ihre Mitglieder aktuell und kompetent. Die BDA vertritt die Interessen von 1 Mio. Betrieben, die 20 Mio. Arbeitnehmer beschäftigen und der BDA durch ihre freiwillige Mitgliedschaft in 6.500 Arbeitgeberverbänden verbunden sind. Die Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen 56 bundesweiten Branchenorganisationen und 14 Landesvereinigungen organisiert. Die Verbände gliedern sich regional und branchenbezogen.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 12
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Séverine Féraud 14.23.1 15.21.1
Robert Reinecke 14.8.10 15.6.1
Anton Bauch 13.22.11 14.20.11

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Zentrale Aufgabe der BDA ist es, die unternehmerischen Interessen im Bereich der Sozialpolitik aktiv zu vertreten.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Budžets
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Paplašināšanās
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
1)BUSINESSEUROPE
2)International Organisation of Employers (IOE)
3)BIAC Organisation for Economic Cooperation and Development

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 1000000  € un < 1250000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.