Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.

Tunnusnumber registris: 7749519702-29
Registreerimise kuupäev: 1.12.08 17:32:30

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.11.13 12:03:08
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.11.13 12:03:08


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.
Akronüüm: BDA
Õiguslik vorm: Eingetragener Verein
Veebisait: http://www.arbeitgeber.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr. Reinhard Göhner
Ametikoht: Hauptgeschäftsführer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Renate Hornung-Draus
Ametikoht: Leiterin der Abteilung Europäische Union und Intern. Sozialpolik

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 29 Breite Straße 
10178 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 30 2033 0
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: BDI/BDA The German Business Representation
Bereich BDA: Sozialpolitik in der EU
Rue du Commerce 31, 1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0)2 7921050

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Die BDA ist die sozialpoltische Spitzenorganisation der gesamten deutschen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen kleiner, mittelständischer und großer Unternehmen in allen Fragen der Sozial- und Tarifpolitik gegenüber Politik, Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Sie entwickelt auf nationaler und internationaler Ebene tragfähige, nachhaltige Konzepte und informiert und berät ihre Mitglieder aktuell und kompetent. Die BDA vertritt die Interessen von 1 Mio. Betrieben, die 20 Mio. Arbeitnehmer beschäftigen und der BDA durch ihre freiwillige Mitgliedschaft in 6.500 Arbeitgeberverbänden verbunden sind. Die Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen 56 bundesweiten Branchenorganisationen und 14 Landesvereinigungen organisiert. Die Verbände gliedern sich regional und branchenbezogen.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 12
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Séverine Féraud 23.01.14 21.01.15
Florian Sanden 27.06.14 25.08.14
Anton Bauch 22.11.13 20.11.14
Brigitte De Vita 23.10.13 21.10.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Zentrale Aufgabe der BDA ist es, die unternehmerischen Interessen im Bereich der Sozialpolitik aktiv zu vertreten.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
1)BUSINESSEUROPE
2)International Organisation of Employers (IOE)
3)BIAC Organisation for Economic Cooperation and Development

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 1000000  € ja < 1250000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.