Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.

Tunnusnumber registris: 7749519702-29
Registreerimise kuupäev: 01/12/2008 17:32:30

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 18/11/2014 09:43:54
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 18/11/2014 09:43:54

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.

BDA

Eingetragener Verein

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Breite Straße, 29
10178 Berlin
SAKSAMAA

(+49) 30 2033 0

(+) 

BDI/BDA The German Business Representation
Bereich BDA: Sozialpolitik in der EU
Rue du Commerce 31, 1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0)2 7921050

    Juriidiliselt vastutav isik

Dr. Reinhard Göhner

Hauptgeschäftsführer

    ELi asjade eest vastutav isik

Renate Hornung-Draus

Leiterin der Abteilung Europäische Union und Intern. Sozialpolik

    Eesmärgid ja ülesanded

Die BDA ist die sozialpoltische Spitzenorganisation der gesamten deutschen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen kleiner, mittelständischer und großer Unternehmen in allen Fragen der Sozial- und Tarifpolitik gegenüber Politik, Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Sie entwickelt auf nationaler und internationaler Ebene tragfähige, nachhaltige Konzepte und informiert und berät ihre Mitglieder aktuell und kompetent. Die BDA vertritt die Interessen von 1 Mio. Betrieben, die 20 Mio. Arbeitnehmer beschäftigen und der BDA durch ihre freiwillige Mitgliedschaft in 6.500 Arbeitgeberverbänden verbunden sind. Die Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen 56 bundesweiten Branchenorganisationen und 14 Landesvereinigungen organisiert. Die Verbände gliedern sich regional und branchenbezogen.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Tegevused

Zentrale Aufgabe der BDA ist es, die unternehmerischen Interessen im Bereich der Sozialpolitik aktiv zu vertreten.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

12

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Anupma Puni 08/01/2015 06/04/2015
Brigitte De Vita 13/12/2014 11/12/2015
Anne Meister 08/01/2015 06/01/2016
Séverine Féraud 13/12/2014 11/12/2015

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

1)BUSINESSEUROPE
2)International Organisation of Employers (IOE)
3)BIAC Organisation for Economic Cooperation and Development

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 1 000 000  € ja < 1 250 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.