Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur




Profiel van de inschrijver

De Issuemakers

Inschrijvingsnummer in het register 77471856573-08
Inschrijvingsdatum: 5-9-11 16:15:36

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 13-8-13 11:34:49
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 13-8-13 11:34:49


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: De Issuemakers
Acroniem: Issuemakers
Rechtsvorm: limited liability company
Website: http://www.issuemakers.nl/

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Professionele adviesbureaus

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Sybrig van Keep
Functie: Director / Senior consultant

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Sybrig van Keep
Functie: Director / Senior consultant

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rembrandtweg  41
1181 GE Amstelveen
NEDERLAND
Telefoon: (+31) 203455088
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: De Issuemakers creates issues and places them within society, politics and media in order to generate awareness. Our management of public perspective and the perception of these issues produce great opportunities for our clients.

Dealing with significant public issues is our motivation. Discussions of diverse and controversial subjects allow these issues to be highlighted. De Issuemakers enjoys working for clients with these vital contemporary issues, in particular, controversial topics that lead to new discussions and insights. It is these debates that aid us in understanding how we can make a difference in the world around us.

As a midsized Public Affairs/ Relations agency, we are able to work in a personal and flexible way with our clients. We analyse, create and manage your issues. In order to gain attention and interest, we seek creative and unexpected entries into various forms of media, organisations and political parties. Our years of experience, strategic method of thought and pragmatic approach make us unique within this competitive industry.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Gewasbescherming
Beschikbaarheid contant geld
Voedselveiligheid

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Humanitaire hulp
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Sport
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.




BVPA: beroepsvereniging voor Public Affairs in the Netherlands

Koning Willem I Kring

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
< 50000  €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
 • Eredivisie CV
 • Sanoma Media
 • Brink's

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.