Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Short Brothers plc, as representative of the Bombardier group

Identifikačné číslo v Registri: 77415475552-55
Dátum registrácie: 28/03/2011 23:05:12

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/04/2015 15:06:40
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/04/2015 15:06:40
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Short Brothers plc, as representative of the Bombardier group

plc

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Airport Road
BT3 9DZ Belfast
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2890733515

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Michael Ryan

Vice President and General Manager

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Haley Dunne

Director, Communications & Public Affairs

    Ciele a poslanie

Bombardier is a world leader in the design and manufacture of innovative aviation products and related services for the commercial, business and amphibious aircraft markets, including aftermarket support.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU Emissions Trading Scheme; REACH; Horizon 2020; Clean Sky; ACARE


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Support of the EU transport, regional, and innovation policies aimed at sustainable economic and social development and mobility, related to:
• Sustainable and affordable commercial and general aviation,
• R&D support for development of aeronautics technologies to meet ACARE goals and achieve greater sustainability
• intermodal transport
• development of fair international trading conditions in aviation including in the financing of new aircraft development, aircraft sales financing, and in accessing markets
• Legislation affecting manufacturers, and the aviation industry in particular

Bombardier has been recognized by the Dow Jones Indexes annually since 2007 for its sustainability commitment. Sustainable aviation and safety are at the heart of our design, engineering, and operating philosophy. The company is a signatory to UK Sustainable Aviation. In Northern Ireland, in addition to recognition for its contribution to education and for environmental achievements, the company has received Business in the Community’s 20/20 Vision award for significant positive social impact over the last 20 years.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 10

10

2,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Energetika
  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Obchod
  • Podniky
  • Regionálna politika
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Bombardier is a member of ASD, the Aerospace & Defence Industries Association of Europe. In addition, it is a member of various international industry and business associations e.g. General Aviation Manufacturers Association; European Regional Airlines Association; ADS, the UK Aerospace, Defence & Security Industries Association; Federation of Aerospace Enterprises of Ireland; and other trade bodies.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

80 000 €

0 €

N/A

529 000 €

FP7 and Clean Sky

Bombardier is the world’s third largest civil aircraft manufacturer with some 34,000 aerospace employees and a presence in 26 countries including at Belfast in Northern Ireland, where it has a workforce of some 5,700 people. It has dedicated aircraft service facilities globally. On 31 December 2014 Bombardier Aerospace had US$10.5 billion revenues and a backlog of US$36.6 billion.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Agreed that I subscribed to the Code of Conduct