Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Short Brothers plc, as representative of the Bombardier Aerospace group

Identifikačné číslo v Registri: 77415475552-55
Dátum registrácie: 28.3.2011 23:05:12

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 18.3.2014 15:02:54
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17.3.2014 10:18:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Short Brothers plc, as representative of the Bombardier Aerospace group
Skratka: BA
Právna forma: plc
Internetová stránka: http://bombardier.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Michael Ryan
Funkcia: Vice President and General Counsel

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Alec McRitchie
Funkcia: Director, Communications & Public Affairs, Europe

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Airport Road  1
BT3 9DZ Belfast
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 2890733515
Fax: (+44) 2890733399
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Bombardier Aerospace is a world leader in the design and manufacture of innovative aviation products and related services for the commercial, business and amphibious aircraft markets.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Support of the EU transport, regional, and innovation policies aimed at sustainable economic and social development and mobility, related to:
• Sustainable and affordable commercial and general aviation,
• R&D support for development of aeronautics technologies to meet ACARE goals and achieve greater sustainability
• intermodal transport
• development of fair international trading conditions in aviation including in the financing of new aircraft development, aircraft sales financing, and in accessing markets
• Legislation affecting manufacturers, and the aviation industry in particular

Bombardier has been recognized by the Dow Jones Indexes annually since 2007 for its sustainability commitment. Sustainable aviation and safety are at the heart of our design, engineering, and operating philosophy. The company is a signatory to UK Sustainable Aviation. In Northern Ireland, in addition to recognition for its contribution to education and for environmental achievements, it has received Business in the Community’s 20/20 Vision award for significant positive social impact over the last 20 years.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Bombardier Aerospace is a member of ASD, the Aerospace & Defence Industries Association of Europe; and the European Forum for Manufacturing. In addition Bombardier Aerospace is a member of various international industry and business associations e.g. General Aviation Manufacturers Association; European Regional Airlines Association; ADS, the UK Aerospace, Defence & Security Industries Association; Federation of Aerospace Enterprises of Ireland; and other trade bodies.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 80 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 258 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Bombardier Aerospace is the world’s third largest civil aircraft manufacturer with some 37,700 employees and a manufacturing presence in five countries including at Belfast in Northern Ireland, where it has a workforce of 6000 people. It has dedicated aircraft service facilities globally. On 31 December 2013 Bombardier Aerospace had US$9.4 billion revenues and a backlog of US$37.3 billion.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Agreed that I subscribed to the Code of Conduct