Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Short Brothers plc, as representative of the Bombardier Aerospace group

Identifikačné číslo v Registri: 77415475552-55
Dátum registrácie: 28/03/2011 23:05:12

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 18/03/2014 15:02:54
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/03/2014 10:18:34

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Short Brothers plc, as representative of the Bombardier Aerospace group

BA

plc

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Airport Road, 1
BT3 9DZ Belfast
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2890733515

(+44) 2890733399

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Michael Ryan

Vice President and General Counsel

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Alec McRitchie

Director, Communications & Public Affairs, Europe

    Ciele a poslanie

Bombardier Aerospace is a world leader in the design and manufacture of innovative aviation products and related services for the commercial, business and amphibious aircraft markets.

svetovej

    Činnosti

Support of the EU transport, regional, and innovation policies aimed at sustainable economic and social development and mobility, related to:
• Sustainable and affordable commercial and general aviation,
• R&D support for development of aeronautics technologies to meet ACARE goals and achieve greater sustainability
• intermodal transport
• development of fair international trading conditions in aviation including in the financing of new aircraft development, aircraft sales financing, and in accessing markets
• Legislation affecting manufacturers, and the aviation industry in particular

Bombardier has been recognized by the Dow Jones Indexes annually since 2007 for its sustainability commitment. Sustainable aviation and safety are at the heart of our design, engineering, and operating philosophy. The company is a signatory to UK Sustainable Aviation. In Northern Ireland, in addition to recognition for its contribution to education and for environmental achievements, it has received Business in the Community’s 20/20 Vision award for significant positive social impact over the last 20 years.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Obchod
  • Podniky
  • Regionálna politika
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Bombardier Aerospace is a member of ASD, the Aerospace & Defence Industries Association of Europe; and the European Forum for Manufacturing. In addition Bombardier Aerospace is a member of various international industry and business associations e.g. General Aviation Manufacturers Association; European Regional Airlines Association; ADS, the UK Aerospace, Defence & Security Industries Association; Federation of Aerospace Enterprises of Ireland; and other trade bodies.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

80 000 €

0 €

258 000 €

Bombardier Aerospace is the world’s third largest civil aircraft manufacturer with some 37,700 employees and a manufacturing presence in five countries including at Belfast in Northern Ireland, where it has a workforce of 6000 people. It has dedicated aircraft service facilities globally. On 31 December 2013 Bombardier Aerospace had US$9.4 billion revenues and a backlog of US$37.3 billion.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Agreed that I subscribed to the Code of Conduct