Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft

Tunnistenumero rekisterissä: 77405425115-90
Rekisteröintipäivä: 27.1.2011 11:52:45

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.1.2014 12:27:10
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.1.2014 12:27:10


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft
Lyhenne: VSW
Organisaation oikeudellinen muoto: e.V.
Internet-osoite: http://www.vsw-direkt.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Bodo Finger
Tehtävä organisaatiossa: Präsident

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Thomas Moldenhauer
Tehtävä organisaatiossa: Mitglied der Geschäftsleitung

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Washingtonstraße  16/16 A
01139 Dresden
SAKSA
Puhelinnumero: (+49351) 255930
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e.V. vertritt als Spitzenorganisation der sächsischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände die Bereiche Bau, Dienstleistung, Handel, Handwerk und Industrie.

Die VSW wurde 1998 gegründet und setzt sich durch seine Mitglieder für die Interessen von 250.000 Beschäftigten ein.

Die VSW vertritt die Meinung der sächsischen Wirtschaft zu wirtschafts-, tarif-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Themen gegenüber Regierung, Parteien, Gewerkschaften und Institutionen des öffentlichen Lebens.

Sie engagiert sich für wachstumsgerechte Rahmenbedingungen für die Unternehmen und tritt konsequent für die Stärkung des sächsischen Mittelstandes sowie einen investitionsfreundlichen Wirtschaftsstandort Sachsen ein.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Programmierung Strukturfondsförderperiode 2014-2020

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Die VSW arbeitet als Landesvertretung der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber-verbände e.V. (BDA) und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI).

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.