Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

DAVOS Management Consulting

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 77391637569-83
Data Reġistrazzjoni: 31/12/2011 18:55:43

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 04/12/2013 16:47:03
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 04/12/2013 16:40:30


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: DAVOS Management Consulting
Akronimu:
Statut legali: S.A.R.L
Websajt:

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Christine PATZOLD
Kariga: Gérante

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Christine PATZOLD
Kariga: Directeur associé

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 91 du Faubourg Saint-Honoré 
PARIS 75008
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33 1) 44 51 66 52
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Bureau de représentation à Bruxelles :

Boulevard du Souverain 402, boite 5
1160 Bruxelles

Tel : +32 2 660 27 60
+32 477 77 84 58

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Cabinet conseil en affaires publiques, relations gouvernementales européennes.
EU monitoring, lobbying / veille politique, représentation d'intérêts.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Christine Patzold 01/03/2014 27/02/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Monitoring parlementaire. Représentation d'intérêts

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Membre du CDPF, Cercle des Délégués Permanents Français auprès des institutions européennes.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 10/2012 - 10/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.