Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

DAVOS Management Consulting

Identifikavimo numeris Registre: 77391637569-83
Registracijos data: 31/12/2011 18:55:43

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 19/07/2015 18:26:14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 11/02/2015 19:13:58
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 11/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

DAVOS Management Consulting

S.A.R.L

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

du Faubourg Saint-Honoré, 91
75008 PARIS
PRANCŪZIJA

(+33 1) 44 51 66 52

    Teisiškai atsakingas asmuo

Christine PATZOLD

Gérante

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Christine PATZOLD

Directeur associé

    Tikslai ir uždaviniai

Cabinet conseil en affaires publiques, relations gouvernementales européennes.
EU monitoring, lobbying / veille politique, représentation d'intérêts.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Politiques de santé publique


 

Non

Non

Non

Non

Non

Monitoring parlementaire. Représentation d'intérêts

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1  

1

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Bendrieji ir instituciniai reikalai
  • Įmonės
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Prekyba
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Vartotojai
  • Vidaus rinka
  • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Membre du CDPF, Cercle des Délégués Permanents Français auprès des institutions européennes.

    Finansiniai duomenys

10/2013  -  10/2014

5 000 €

< 99 999 €

Pas de client sous contrat

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

Pas de client sous contrat pour cet exercice

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.