Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

DAVOS Management Consulting

Identifikavimo numeris Registre: 77391637569-83
Registracijos data: 31/12/2011 18:55:43

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 04/12/2013 16:47:03
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 04/12/2013 16:40:30

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

DAVOS Management Consulting

S.A.R.L

    Registracijos kategorija

I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

du Faubourg Saint-Honoré, 91
75008 PARIS
PRANCŪZIJA

(+33 1) 44 51 66 52

(+) 

Bureau de représentation à Bruxelles :

Boulevard du Souverain 402, boite 5
1160 Bruxelles

Tel : +32 2 660 27 60
+32 477 77 84 58

    Teisiškai atsakingas asmuo

Christine PATZOLD

Gérante

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Christine PATZOLD

Directeur associé

    Tikslai ir uždaviniai

Cabinet conseil en affaires publiques, relations gouvernementales européennes.
EU monitoring, lobbying / veille politique, représentation d'intérêts.

Europos

    Veikla

Monitoring parlementaire. Représentation d'intérêts

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Christine Patzold 01/03/2014 27/02/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Membre du CDPF, Cercle des Délégués Permanents Français auprès des institutions européennes.

    Finansiniai duomenys

10/2012  -  10/2013

< 50 000  €

 • European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.