Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

DAVOS Management Consulting

Identifikavimo numeris Registre: 77391637569-83
Registracijos data: 11.12.31 18.55.43

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.4 16.47.03
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.4 16.40.30


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: DAVOS Management Consulting
Akronimas:
Teisinis statusas: S.A.R.L
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Profesionalų konsultacijų kontoros

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Christine PATZOLD
Pareigos: Gérante

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Christine PATZOLD
Pareigos: Directeur associé

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: du Faubourg Saint-Honoré  91
75008 PARIS
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+33 1) 44 51 66 52
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Bureau de représentation à Bruxelles :

Boulevard du Souverain 402, boite 5
1160 Bruxelles

Tel : +32 2 660 27 60
+32 477 77 84 58

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Cabinet conseil en affaires publiques, relations gouvernementales européennes.
EU monitoring, lobbying / veille politique, représentation d'intérêts.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Christine Patzold 14.3.1 15.2.27

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Monitoring parlementaire. Représentation d'intérêts

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Membre du CDPF, Cercle des Délégués Permanents Français auprès des institutions européennes.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 10/2012 - 10/2013
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
< 50000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
 • European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.