Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

LANXESS AG

Идентификационен номер в Регистъра: 77303494979-13
Дата на регистрация: 13/01/2011 16:07:52

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/04/2015 16:25:37
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/04/2015 16:25:37
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

LANXESS AG

Aktiengesellschaft

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Kennedyplatz, 1
50569 Köln
ГЕРМАНИЯ

(+49) 221 8885 0

LANXESS EU Liaison Office
Avenue Michel Ange 7
1000 Brüssel
БЕЛГИЯ

(+32) 28946969

    Правно отговорно лице

Господин  Matthias Zachert

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Stefan Borst

General Delegate of the Board of Management LANXESS AG

    Цели и задачи

LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2014 einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.600 Mitarbeiter in 29 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 52 Produktionsstandorten weltweit präsent.

Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kunststoffen, Kautschuken, Zwischenprodukten und Spezialchemikalien. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und DJSI Europe) und FTSE4Good.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Energie- und Klimapolitik, Forschung und Innovation, Handelspolitik, Umweltpolitik, Chemikalienpolitik, Pflanzenschutz, EU Binnenmarkt, Industriepolitik, Kreislaufwirtschaft, Verkehrspolitik, CSR.


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 2   25%: 2

4

1,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Stefan BORST 24/02/2015 20/02/2016
Benedikt HERGES 10/10/2015 09/10/2016
Thomas RICHTER 10/10/2015 09/10/2016

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

LANXESS ist Mitglied bei CEFIC, VCI, BDI, PlasticsEurope, APFE Glass Fibre Europe und FECC.

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € и < 399 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.