Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

LANXESS AG

Идентификационен номер в Регистъра: 77303494979-13
Дата на регистрация: 11-1-13 16:07:52

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-10-2 14:33:48
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-17 11:29:16


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: LANXESS AG
Инициали:
Правен статут: Aktiengesellschaft
Уебсайт: http://www.lanxess.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Matthias Zachert
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Stefan Borst
Длъжност: General Delegate of the Board of Management LANXESS AG

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Kennedyplatz  1
50569 Köln
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 221 8885 0
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Vertretung in Brüssel:
LANXESS AG
EU Verbindungsbüro Brüssel
Avenue Michel Ange 7
B-1000 Brüssel
Belgien

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2012 einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 17.500 Mitarbeiter in 31 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 52 Produktionsstandorten weltweit präsent.

Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kunststoffen, Kautschuken, Zwischenprodukten und Spezialchemikalien. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World und FTSE4Good sowie dem Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI).

Die Verantwortung für das operative Geschäft bei LANXESS wird von 14 Geschäftsbereichen (Business Units) wahrgenommen, die auf die Bedürfnisse des Marktes ausgerichtet sind.

Deren Leiter berichten direkt an den Vorstand, so dass Entscheidungen – zum Wohle der Geschäfte – schnell und ohne hemmende Bürokratie getroffen werden können. Die Business Units gliedern sich in die drei Segmente Performance Polymers, Advanced Intermediates und Performance Chemicals.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Stefan Borst 14-2-28 15-2-26
Benedikt Herges 14-9-4 15-9-1

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Energie und Klimapolitik, Europäische Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik, Internationaler und europäischer Handel, Forschung und Entwicklung, Nanotechnologie, Europäische Industriepolitik, Corporate Social Responsibility, Patentpolitik, EU Binnenmarkt, Sozial- und Beschäftigungspolitik, Finanzen, EU Binnenmarktpolitik, Verkehrspolitik.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
LANXESS ist Mitglied bei CEFIC, VCI, BDI und PlasticsEurope.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 500000  € и < 600000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.