Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard




Profilul entităţii înregistrate

Justice and Peace Netherlands

Numărul de identificare din Registru: 77250856662-77
Data înscrierii: 13.09.2011 14:22:10

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 18.08.2014 15:35:32
Data ultimei actualizări anuale: 18.08.2014 15:35:32


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Justice and Peace Netherlands
Acronim: JP NL
Statut juridic: foundation
Site internet: http://www.justitiaetpax.nl

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Sebastiaan van der Zwaan
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Sebastiaan van der Zwaan
Funcţie: Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Lutherse Burgwal  10
Cutia poştală: 16334
2500BH The Hague
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+31) 703136800
Număr de fax: (+31) 703136801
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Justice and Peace stands up for human rights and social justice. Worldwide and in the Netherlands. We work for lasting peace, a just world society and justice for all.

Every human has the same rights and has a right to be treated equally. Irrespective of religion, beliefs, political affiliation, race, gender, nationality, sexual orientation or civil status. Justice available to all, equal access to justice, is central to Justice and Peace's work. This concerns social and legal justice for all.

Around the world, people have no or only limited access to justice for a variety of reasons. Limiting access to justice primarily occurs during conflicts (and their aftermath) and in the event of discrimination/exclusion. This manifests itself as:
•impunity
•discriminatory legislation and/or non-implementation of existing legislation
•the lack of knowledge of rights and how to claim the latter
•the lack of practical access to these rights: geographically, physically, linguistically
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare: Also through the Human Rights and Democracy Network

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Radboud REIJN 04.09.2014 02.09.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


DROI, AFET, EC

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Ajutor umanitar
 • Comerţ
 • Dezvoltare
 • Mediu
 • Politică externă şi de securitate comună

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 10
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.




Human Rights and Democracy Network

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 831.415
din care finanţare publică: 783.590
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 45.690
- din surse naţionale: 737.900
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 47.825
- donaţii: 47.825
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.