Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Justice and Peace Netherlands

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 77250856662-77
Data Reġistrazzjoni: 13/09/2011 14:22:10

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 18/08/2014 15:35:32
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 18/08/2014 15:35:32


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Justice and Peace Netherlands
Akronimu: JP NL
Statut legali: foundation
Websajt: http://www.justitiaetpax.nl

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Sebastiaan van der Zwaan
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Sebastiaan van der Zwaan
Kariga: Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 10 Lutherse Burgwal 
Kaxxa Postali: 16334
The Hague 2500BH
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+31) 703136800
Numru tal-faks: (+31) 703136801
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Justice and Peace stands up for human rights and social justice. Worldwide and in the Netherlands. We work for lasting peace, a just world society and justice for all.

Every human has the same rights and has a right to be treated equally. Irrespective of religion, beliefs, political affiliation, race, gender, nationality, sexual orientation or civil status. Justice available to all, equal access to justice, is central to Justice and Peace's work. This concerns social and legal justice for all.

Around the world, people have no or only limited access to justice for a variety of reasons. Limiting access to justice primarily occurs during conflicts (and their aftermath) and in the event of discrimination/exclusion. This manifests itself as:
•impunity
•discriminatory legislation and/or non-implementation of existing legislation
•the lack of knowledge of rights and how to claim the latter
•the lack of practical access to these rights: geographically, physically, linguistically
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari: Also through the Human Rights and Democracy Network

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Radboud REIJN 04/09/2014 02/09/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


DROI, AFET, EC

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Għajnuna umanitarja
 • Kummerċ
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 10
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 0
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Human Rights and Democracy Network

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 831,415
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 783,590
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 45,690
- minn sors nazzjonali: 737,900
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 47,825
- donazzjonijiet: 47,825
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.