Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Beretta - Di Lorenzo & Partners

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 77226123792-55
Data rejestracji: 28/06/2010 15:59:49

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 09/01/2015 15:30:19
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13/06/2014 18:46:00

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Beretta - Di Lorenzo & Partners

s.r.l.

    Kategoria rejestracji

I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci

Firmy konsultingowe

    Dane kontaktowe

Via Giambattista Vico, 20
00196 Roma
WŁOCHY

(+39) 063204483

(+) 

Rue de Treves, 49/51 - 1040- BRUSSELS

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Ilaria Di Lorenzo

Amministratore Unico

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Luciano Stella

Partner

    Cele i zakres obowiązków

BERETTA - DILORENZO & PARTNERS è una Società che offre ad aziende, di livello nazionale ed internazionale, assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti con gli organi istituzionali e con i decisori pubblici.

Lo Studio propone un supporto tecnico, scientifico e legale, affinché le istanze del Cliente vengano rappresentate ai responsabili delle Istituzioni con la massima professionalità, trasparenza e correttezza.

Lo Studio offre inoltre l’assistenza per gestire i rapporti con i media, guidando e supportando il Cliente nelle relazioni con gli stessi.

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym

    Działalność

Monitoraggio legislativo.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Luciano STELLA 17/06/2014 14/06/2015

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko
 • transport  
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

150 000  €–200 000  €

 • rail transport company
 • pharmaceutical company
 • industial company

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.