Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Beretta - Di Lorenzo & Partners

Identifikationsnummer i registret: 77226123792-55
Registreringsdato: 28-06-10 15:59:49

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 13-06-14 18:46:00
Seneste årlige opdatering 13-06-14 18:46:00


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Beretta - Di Lorenzo & Partners
Forkortelse:
Retlig form: s.r.l.
Websted: http://www.berettadilorenzo.com

Kategorier

Kategori I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter
og mere præcist: Konsulentfirmaer

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Ilaria Di Lorenzo
Stilling: Amministratore Unico

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Luciano Stella
Stilling: Partner

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Via Giambattista Vico  20
00196 Roma
ITALIEN
Telefonnr.: (+39) 063204483
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Rue de Treves, 49/51 - 1040- BRUSSELS

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: BERETTA - DILORENZO & PARTNERS è una Società che offre ad aziende, di livello nazionale ed internazionale, assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti con gli organi istituzionali e con i decisori pubblici.

Lo Studio propone un supporto tecnico, scientifico e legale, affinché le istanze del Cliente vengano rappresentate ai responsabili delle Istituzioni con la massima professionalità, trasparenza e correttezza.

Lo Studio offre inoltre l’assistenza per gestire i rapporti con i media, guidando e supportando il Cliente nelle relazioni con gli stessi.
Organisationen repræsenterer interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Luciano STELLA 17-06-14 14-06-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Monitoraggio legislativo.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Regionalpolitik
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse
 • Udvidelse
 • Unge

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2011 - 12/2011
Organisationens omsætning i forbindelse med lobbyvirksomhed på klienters vegne i EU-institutionerne:
>= 150000  € og < 200000  €

Klienter, hvis andel af omsætningen er på 700000 € eller derover, men under 800000 €.
 • rail transport company
 • pharmaceutical company
 • industial company

Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.