Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Beretta - Di Lorenzo & Partners

Identifikationsnummer i registret: 77226123792-55
Registreringsdato: 28/06/2010 15:59:49

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 04/03/2015 12:36:02
Seneste årlige opdatering: 04/03/2015 12:36:02
Næste ajourføring skal senest ske den: 04/03/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Beretta - Di Lorenzo & Partners

s.r.l.

    Kategori

I - Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter

Konsulentfirmaer

    Kontaktoplysninger

Via Giambattista Vico, 20
00196 Roma
ITALIEN

(+39) 063204483

    Juridisk ansvarlig

Ilaria Di Lorenzo

Amministratore Unico

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Luciano Stella

Partner

    Mål og opgaver

BERETTA - DILORENZO & PARTNERS è una Società che offre ad aziende, di livello nazionale ed internazionale, assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti con gli organi istituzionali e con i decisori pubblici.

Lo Studio propone un supporto tecnico, scientifico e legale, affinché le istanze del Cliente vengano rappresentate ai responsabili delle Istituzioni con la massima professionalità, trasparenza e correttezza.

Lo Studio offre inoltre l’assistenza per gestire i rapporti con i media, guidando e supportando il Cliente nelle relazioni con gli stessi.

 • europæisk plan
 • verdensplan
 • nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Trasporti, Salute, Industria


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Monitoraggio legislativo.

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

25%: 1

1

0,2

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Regionalpolitik
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse
 • Udvidelse
 • Unge

    Medlemskab og tilhørsforhold

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

< 99.999 €

Nessuna

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.