Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

IBM Corporation

Numer identyfikacyjny w rejestrze 7721359944-96
Data rejestracji: 09-01-08 22:55:00

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-12-30 14:56:31
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-30 14:56:31


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: IBM Corporation
Nazwa skrócona: IBM
Status prawny: Corporation
Strona internetowa: http://www.ibm.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Virginia Rometty
Pełniona funkcja: Chairman, President and Chief Executive Officer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Liam Benham
Pełniona funkcja: Vice President, Governmental Programs, Europe

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: New Orchard Road  1
10504 Armonk, New York
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+914) 499 1900
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Brussels Office:

Liam Benham
Vice President, Governmental Programs, Europe
IBM Europe
Ave. de Cortenbergh 116
B-1000 Brussels, Belgium

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: IBM is a globally integrated enterprise that targets the intersection of technology and effective business. The company seeks to be a partner in its clients’ success by enabling their own capacity for distinctive innovation. To help clients achieve growth, effectiveness, efficiency
and the realization of greater value through innovation, IBM draws upon the world’s leading systems, software and services capabilities.

BUSINESS SEGMENTS & CAPABILITIES

The company’s major operations comprise a Global Technology
Services segment; a Global Business Services segment; a Systems and Technology segment; a Software segment; and a Global Financing segment.


RESEARCH, DEVELOPMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY
IBM’s research and development (R&D) operations differentiate the company from its competitors. IBM annually spends approximately $6 billion for R&D, focusing its investments in high-growth, high-value opportunities.

In addition to producing world-class hardware and software products, IBM innovations are a major differentiator in providing solutions for the company’s clients through its growing services activities. The company’s investments in R&D also result in intellectual property (IP) income of approximately $1 billion annually. Some of IBM’s technological breakthroughs are used exclusively in IBM products, while others are licensed and may be used in either/both IBM products and/or the products of the licensee.

INTEGRATED OPERATIONS
IBM’s ability to deliver differentiating innovation to its clients is being greatly enhanced by the company’s global integration which is simultaneously giving the company better economics and deeper capabilities, while eliminating redundancies that were built up over fifty years as a growing multinational enterprise. The company operates in 170 countries, with approximately 69 percent of its employees outside the U.S. As a globally integrated enterprise, the company organizes work based on the right costs, the right skills and the right business environment, integrating deeply with its partners, suppliers and clients. Being global is about gaining access to talent and skills and then scaling them globally to develop new, distinctive capabilities. The company’s integrated operations enable IBM to be the most efficient, responsive and globally integrated enterprise — able to instantly leverage its expertise and capabilities — anywhere, at any time.

IBM’s STRATEGY

In IBM’s view, today’s networked economy has created a global business landscape and a mandate for business change. Integrated global economies have opened markets of new opportunity and new sources of skills. The Internet has enabled communication and collaboration across the world and brought with it a new computing model premised
on continuous global connection. In that landscape, companies can distribute work and technology anywhere in the world. Given these opportunities, IBM is working with its clients to develop new business designs and technical architectures that allow their businesses the flexibility required to compete in this new landscape. The business is also adjusting its footprint toward emerging geographies, tapping their double-digit growth, providing the technology infrastructure they need, and taking advantage of the talent pools they provide to better service the company’s clients.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 7
Informacje uzupełniające: IBM employees carrying out advocacy activities and whose core task is interfacing with EU institutions.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Nicholas Hodac 14-01-16 15-01-14

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


IBM has a wide interest in public policy. Here below a non-exhaustive list of the main EU initiatives followed during 2013:
- General Data Protection Regulation (Proposal COM(2012) 11 final)
- Proposal for a Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information
security across the Union (COM (2013) 48 final)
- Horizon 2020 package
- ERDF regulation
- EU-US Trade Negotations (TTIP)
- Proposal for a Directive on conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an
intra-corporate transfer ( COM (2010) 378 final)
- Proposal for a Directive amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of nonfinancial and diversity information by certain large companies and groups

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • cła
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
American Chamber of Commerce to the European Union
BUSINESSEUROPE
Digitaleurope
European Services Forum
Open Forum Europe
CSR Europe
Transatlantic Business Council
International Chamber of Commerce
Lisbon Council
German Marshall Fund
European Study Group
European Organisation for Security (EOS)
European Internet Foundation
Transatlantic Policy Network
NESSI

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 1000000  €–1250000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 14 128 348 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

2. Estimated costs
IBM has declared the financial support it provides to all networks, trade associations, coalitions and think-tanks that assist IBM in representing itself to the European Institutions - whether or not these organizations have themselves registered as part of the Transparency Register.
With respect to direct representation costs IBM has identified the individuals who have a responsibility to represent IBM to the European Institutions and the percentage of the time they spend in direct representation of IBM's interests.

3. Amount and source of funding
Following the guidelines published by the European Commission, the financial information provided concerning Grants is extracted from the 'European Financial Transparency Register' - http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm - for the year 2012.

With regard to Procurement, the European Commission website does not provide separate figures for IBM legal entities.

IBM has not compared these figures with what is included in any of its otherwise publicly available financial information.Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.