Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

IBM Corporation

Tunnistenumero rekisterissä: 7721359944-96
Rekisteröintipäivä: 8.1.2009 22:55:00

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 30.12.2013 14:56:31
Edellinen vuotuinen päivitys: 30.12.2013 14:56:31


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: IBM Corporation
Lyhenne: IBM
Organisaation oikeudellinen muoto: Corporation
Internet-osoite: http://www.ibm.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Virginia Rometty
Tehtävä organisaatiossa: Chairman, President and Chief Executive Officer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Liam Benham
Tehtävä organisaatiossa: Vice President, Governmental Programs, Europe

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: New Orchard Road  1
10504 Armonk, New York
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+914) 499 1900
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Brussels Office:

Liam Benham
Vice President, Governmental Programs, Europe
IBM Europe
Ave. de Cortenbergh 116
B-1000 Brussels, Belgium

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: IBM is a globally integrated enterprise that targets the intersection of technology and effective business. The company seeks to be a partner in its clients’ success by enabling their own capacity for distinctive innovation. To help clients achieve growth, effectiveness, efficiency
and the realization of greater value through innovation, IBM draws upon the world’s leading systems, software and services capabilities.

BUSINESS SEGMENTS & CAPABILITIES

The company’s major operations comprise a Global Technology
Services segment; a Global Business Services segment; a Systems and Technology segment; a Software segment; and a Global Financing segment.


RESEARCH, DEVELOPMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY
IBM’s research and development (R&D) operations differentiate the company from its competitors. IBM annually spends approximately $6 billion for R&D, focusing its investments in high-growth, high-value opportunities.

In addition to producing world-class hardware and software products, IBM innovations are a major differentiator in providing solutions for the company’s clients through its growing services activities. The company’s investments in R&D also result in intellectual property (IP) income of approximately $1 billion annually. Some of IBM’s technological breakthroughs are used exclusively in IBM products, while others are licensed and may be used in either/both IBM products and/or the products of the licensee.

INTEGRATED OPERATIONS
IBM’s ability to deliver differentiating innovation to its clients is being greatly enhanced by the company’s global integration which is simultaneously giving the company better economics and deeper capabilities, while eliminating redundancies that were built up over fifty years as a growing multinational enterprise. The company operates in 170 countries, with approximately 69 percent of its employees outside the U.S. As a globally integrated enterprise, the company organizes work based on the right costs, the right skills and the right business environment, integrating deeply with its partners, suppliers and clients. Being global is about gaining access to talent and skills and then scaling them globally to develop new, distinctive capabilities. The company’s integrated operations enable IBM to be the most efficient, responsive and globally integrated enterprise — able to instantly leverage its expertise and capabilities — anywhere, at any time.

IBM’s STRATEGY

In IBM’s view, today’s networked economy has created a global business landscape and a mandate for business change. Integrated global economies have opened markets of new opportunity and new sources of skills. The Internet has enabled communication and collaboration across the world and brought with it a new computing model premised
on continuous global connection. In that landscape, companies can distribute work and technology anywhere in the world. Given these opportunities, IBM is working with its clients to develop new business designs and technical architectures that allow their businesses the flexibility required to compete in this new landscape. The business is also adjusting its footprint toward emerging geographies, tapping their double-digit growth, providing the technology infrastructure they need, and taking advantage of the talent pools they provide to better service the company’s clients.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 7
Lisätietoja IBM employees carrying out advocacy activities and whose core task is interfacing with EU institutions.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Nicholas Hodac 16.1.2014 14.1.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


IBM has a wide interest in public policy. Here below a non-exhaustive list of the main EU initiatives followed during 2013:
- General Data Protection Regulation (Proposal COM(2012) 11 final)
- Proposal for a Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information
security across the Union (COM (2013) 48 final)
- Horizon 2020 package
- ERDF regulation
- EU-US Trade Negotations (TTIP)
- Proposal for a Directive on conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an
intra-corporate transfer ( COM (2010) 378 final)
- Proposal for a Directive amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of nonfinancial and diversity information by certain large companies and groups

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
American Chamber of Commerce to the European Union
BUSINESSEUROPE
Digitaleurope
European Services Forum
Open Forum Europe
CSR Europe
Transatlantic Business Council
International Chamber of Commerce
Lisbon Council
German Marshall Fund
European Study Group
European Organisation for Security (EOS)
European Internet Foundation
Transatlantic Policy Network
NESSI

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 1000000  € - < 1250000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 14 128 348 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

2. Estimated costs
IBM has declared the financial support it provides to all networks, trade associations, coalitions and think-tanks that assist IBM in representing itself to the European Institutions - whether or not these organizations have themselves registered as part of the Transparency Register.
With respect to direct representation costs IBM has identified the individuals who have a responsibility to represent IBM to the European Institutions and the percentage of the time they spend in direct representation of IBM's interests.

3. Amount and source of funding
Following the guidelines published by the European Commission, the financial information provided concerning Grants is extracted from the 'European Financial Transparency Register' - http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm - for the year 2012.

With regard to Procurement, the European Commission website does not provide separate figures for IBM legal entities.

IBM has not compared these figures with what is included in any of its otherwise publicly available financial information.Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.