Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

IBM Corporation

Αριθμός μητρώου: 7721359944-96
ημερομηνία της εγγραφής: 08/01/2009 22:55:00

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 24/06/2015 10:51:06
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/04/2015 13:55:22
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 24/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

IBM Corporation

IBM

Corporation

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

New Orchard Road, 1
10504 Armonk, New York
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

(+914) 499 1900

Avenue de Cortenbergh, 116
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 27387705

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Virginia Rometty

Chairman, President and Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Liam Benham

Vice President, Government and Regulatory Affairs, Europe

    Στόχοι και αποστολή

IBM is a global technology and innovation company headquartered in Armonk, NY. IBM offers a wide range of technology and consulting services; a broad portfolio of middleware for collaboration, predictive analytics, software development and systems management; and the world's most advanced servers and supercomputers. Utilizing its business consulting, technology and R&D expertise, IBM helps clients become "smarter" as the planet becomes more digitally interconnected.

IBM in Europe:

IBM is just as much at home in Europe as anywhere else in the world. For more than a century, we have been working in Europe on innovation that matters to Europeans. Four of our European-based lab scientists have been awarded Nobel prizes for physics.
IBM is present all across Europe and our team here is as large as our team in the United States. We continue to invest in Europe: in cutting-edge research and new data center facilities, creating jobs across the continent and fostering a new generation of scientists and technology experts.
IBM plays an active role in Europe’s digital ecosystem, partnering and sharing resources, technology and know-how with start-ups and SMEs, enabling them to be more competitive and innovative. Having been actively involved in the EU’s FP7 research programme, we are now launching collaboration in numerous Horizon 2020 projects – all in an effort to create and innovate for the benefit of Europeans.
In Europe, public services, governments and companies – large and small – work with us to provide more forward thinking, more effective, healthier and safer services to their citizens & customers.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

As a major investor and employer in Europe, IBM has a wide interest in public policy. Here below a non-exhaustive list of the main EU initiatives followed during 2014:
- Horizon 2020
- ERDF regulation
- Proposal for a Directive on conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-corporate transfer ( COM (2010) 378 final)
- European Cloud Computing Strategy, Communication COM(2012) 529 final
- General Data Protection Regulation (Proposal COM(2012) 11 final)
- Proposal for a Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union (COM (2013) 48 final)
- EU-US Trade Negotiations (TTIP) & other EU FTAs' negotiations
- Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the Functioning of the Safe Harbour from the Perspective of EU Citizens and Companies Established in the EU COM(2013) 847 final
- Proposal for a Directive amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of nonfinancial and diversity information by certain large companies and groups

IBM: Innovation that matters to Europeans, http://goo.gl/Lvy71Y

Public event, ‘Big data and Data Privacy: Social needs, Policy Choices and Responsible Innovation’, Brussels, 23 September 2014


 

Όχι

Όχι

- The Open Innovation Strategy and Policy Group (DG Connect)
- Cloud Computing Strategy Working Groups (DG Connect)
- NIS Platform
- JRC Working Groups on Innovation and the role of patents
- ITS Platform

Όχι

Όχι

IBM is also member of the Alliance for Internet of Things Innovation and of the European Innovation Partnership on Water.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 2   75%: 2   50%: 2   25%: 3

9

5,2

Beyond the employees included above, additional IBM experts have been involved in activities falling within the scope of the Register for an amount of time representing less than 5% of their total working hours.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Nicholas HODAC 13/01/2015 08/01/2016
Elisa MOLINO 11/04/2015 09/04/2016
Sarah GREENWOOD 06/06/2015 04/06/2016
Liam BENHAM 04/06/2015 02/06/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

American Chamber of Commerce to the European Union
BUSINESSEUROPE (Advisory and Support Group)
Digitaleurope
European Services Forum
Friends of Europe / Security and Defence Agenda
Open Forum Europe
CSR Europe
Lisbon Council
German Marshall Fund US
European Internet Forum
Transatlantic Policy Network
NESSI
Business Software Alliance (BSA)
The American European Community Association (AECA)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 1.500.000 € και < 1.749.000 €

21.920.841 €

IT Contracts

15.507.559 €

EU R&D Framework Programmes

2. Estimated costs
IBM has declared the financial support it provides to all networks, trade associations, coalitions and think-tanks that assist IBM in representing itself to the European Institutions - whether or not these organizations have themselves registered as part of the Transparency Register.
With respect to direct representation costs IBM has identified the individuals who have a responsibility to represent IBM to the European Institutions and the percentage of the time they spend in direct representation of IBM's interests.

3. Amount and source of funding
Following the guidelines published by the European Commission, the financial information provided concerning Grants & Procurement is extracted from the 'European Financial Transparency Register' - http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm - for the year 2013 (most recent available information).

Due to the size and complexity of IBM operations across Europe and multiple touch points with the EU institutions, IBM has not compared these figures with what is included in any of its otherwise publicly available financial information.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.