Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

IBM Corporation

Αριθμός μητρώου: 7721359944-96
ημερομηνία της εγγραφής: 8/1/2009 10:55:00 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 30/12/2013 2:56:31 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 30/12/2013 2:56:31 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: IBM Corporation
Ακρωνύμιο: IBM
Νομικό καθεστώς: Corporation
Δικτυακός τόπος: http://www.ibm.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Virginia Rometty
Θέση: Chairman, President and Chief Executive Officer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Liam Benham
Θέση: Vice President, Governmental Programs, Europe

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1 New Orchard Road 
10504 Armonk, New York
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+914) 499 1900
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Brussels Office:

Liam Benham
Vice President, Governmental Programs, Europe
IBM Europe
Ave. de Cortenbergh 116
B-1000 Brussels, Belgium

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: IBM is a globally integrated enterprise that targets the intersection of technology and effective business. The company seeks to be a partner in its clients’ success by enabling their own capacity for distinctive innovation. To help clients achieve growth, effectiveness, efficiency
and the realization of greater value through innovation, IBM draws upon the world’s leading systems, software and services capabilities.

BUSINESS SEGMENTS & CAPABILITIES

The company’s major operations comprise a Global Technology
Services segment; a Global Business Services segment; a Systems and Technology segment; a Software segment; and a Global Financing segment.


RESEARCH, DEVELOPMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY
IBM’s research and development (R&D) operations differentiate the company from its competitors. IBM annually spends approximately $6 billion for R&D, focusing its investments in high-growth, high-value opportunities.

In addition to producing world-class hardware and software products, IBM innovations are a major differentiator in providing solutions for the company’s clients through its growing services activities. The company’s investments in R&D also result in intellectual property (IP) income of approximately $1 billion annually. Some of IBM’s technological breakthroughs are used exclusively in IBM products, while others are licensed and may be used in either/both IBM products and/or the products of the licensee.

INTEGRATED OPERATIONS
IBM’s ability to deliver differentiating innovation to its clients is being greatly enhanced by the company’s global integration which is simultaneously giving the company better economics and deeper capabilities, while eliminating redundancies that were built up over fifty years as a growing multinational enterprise. The company operates in 170 countries, with approximately 69 percent of its employees outside the U.S. As a globally integrated enterprise, the company organizes work based on the right costs, the right skills and the right business environment, integrating deeply with its partners, suppliers and clients. Being global is about gaining access to talent and skills and then scaling them globally to develop new, distinctive capabilities. The company’s integrated operations enable IBM to be the most efficient, responsive and globally integrated enterprise — able to instantly leverage its expertise and capabilities — anywhere, at any time.

IBM’s STRATEGY

In IBM’s view, today’s networked economy has created a global business landscape and a mandate for business change. Integrated global economies have opened markets of new opportunity and new sources of skills. The Internet has enabled communication and collaboration across the world and brought with it a new computing model premised
on continuous global connection. In that landscape, companies can distribute work and technology anywhere in the world. Given these opportunities, IBM is working with its clients to develop new business designs and technical architectures that allow their businesses the flexibility required to compete in this new landscape. The business is also adjusting its footprint toward emerging geographies, tapping their double-digit growth, providing the technology infrastructure they need, and taking advantage of the talent pools they provide to better service the company’s clients.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 7
Συμπληρωματικά στοιχεία: IBM employees carrying out advocacy activities and whose core task is interfacing with EU institutions.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Corinna Schulze 5/2/2014 3/2/2015
Nicholas Hodac 16/1/2014 14/1/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


IBM has a wide interest in public policy. Here below a non-exhaustive list of the main EU initiatives followed during 2013:
- General Data Protection Regulation (Proposal COM(2012) 11 final)
- Proposal for a Directive concerning measures to ensure a high common level of network and information
security across the Union (COM (2013) 48 final)
- Horizon 2020 package
- ERDF regulation
- EU-US Trade Negotations (TTIP)
- Proposal for a Directive on conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an
intra-corporate transfer ( COM (2010) 378 final)
- Proposal for a Directive amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of nonfinancial and diversity information by certain large companies and groups

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
American Chamber of Commerce to the European Union
BUSINESSEUROPE
Digitaleurope
European Services Forum
Open Forum Europe
CSR Europe
Transatlantic Business Council
International Chamber of Commerce
Lisbon Council
German Marshall Fund
European Study Group
European Organisation for Security (EOS)
European Internet Foundation
Transatlantic Policy Network
NESSI

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 1000000  € και < 1250000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 14.128.348 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

2. Estimated costs
IBM has declared the financial support it provides to all networks, trade associations, coalitions and think-tanks that assist IBM in representing itself to the European Institutions - whether or not these organizations have themselves registered as part of the Transparency Register.
With respect to direct representation costs IBM has identified the individuals who have a responsibility to represent IBM to the European Institutions and the percentage of the time they spend in direct representation of IBM's interests.

3. Amount and source of funding
Following the guidelines published by the European Commission, the financial information provided concerning Grants is extracted from the 'European Financial Transparency Register' - http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm - for the year 2012.

With regard to Procurement, the European Commission website does not provide separate figures for IBM legal entities.

IBM has not compared these figures with what is included in any of its otherwise publicly available financial information.Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.