Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Tunnusnumber registris: 7719382720-34
Registreerimise kuupäev: 4.12.08 11:35:42

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.11.14 13:24:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24.11.14 13:24:04


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Akronüüm: ICAEW
Õiguslik vorm: Incorporated by Royal Charter
Veebisait: http://www.icaew.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Michael Izza
Ametikoht: Chief Executive

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Martin Manuzi
Ametikoht: Regional Director, Europe

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: - Chartered Accountants' Hall 
Postkast: 433
EC2P 2BJ London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 20 7920 8100
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: ICAEW Europe Region Office
227 rue de la Loi
B1040 Brussels
T. +32 2 230 3272

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: ICAEW operates under a Royal Charter, working in the public interest. Its regulation of its members, in particular its responsibilities in respect of auditors, is overseen by the UK Financial Reporting Council. As a world leading professional accountancy body, ICAEW provides leadership and practical support to over 140,000 members around the world, working with governments, regulators and industry to ensure the highest standards are maintained.
Our members provide financial knowledge and guidance based on the highest technical and ethical standards. We develop and support individuals, organisations and communities to help them achieve long-term, sustainable economic value.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave: Additional staff may also engage in EU related activities on an ad hoc basis, including attending meetings and conferences organised with / by the EU Institutions.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Accounting, audit, financial reporting, internal market for services, company law, corporate social responsibility, corporate governance, financial services, tax, public sector finances, enterprise policy, sustainability, skills, qualifications.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Kaubandus
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ICAEW is a member of a number of bodies and contributes to the development of policy positions within such bodies - although only views expressed directly by ICAEW should be attributed to ICAEW.

Those bodies with a focus on issues also dealt with at EU level include: the Federation of European Accountants / Confédération Fiscale Européenne / British Chambers of Commerce in Belgium / Consultative Committee of Accountancy Bodies / the European Council of the Liberal Professions (via the UK Inter-Professional Group) / Financial Future / European Capital Markets Institute. ICAEW is also a member of a number of international bodies such as the Global Accounting Alliance, Chartered Accountants Worldwide and the International Federation of Accountants.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 500000  € ja < 600000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The estimate provided (as a range) is the amount spent by ICAEW to maintain its Europe Region Office, excluding costs related to our broader continental European operations which are also dealt with from our Europe Region Office. For the sake of simplicity, the range provided includes the operational costs (including office rental), some travel and related staff costs.

We do not refer to our public interest representation activities as "direct lobbying", notwithstanding the categorisation of such activities by the European Commission.

We appled the 2013 average exchange rate of £1 = € 1.17796 to the figures.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.