Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Incorporated Society of Musicians

Identifikačné číslo v Registri: 77018173918-32
Dátum registrácie: 26.7.2010 12:11:50

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.7.2014 13:03:48
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.7.2014 13:03:48


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Incorporated Society of Musicians
Skratka: ISM
Právna forma: Professional Association
Internetová stránka: http://www.ism.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Deborah Annetts
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Henry Vann
Funkcia: Public Affairs & Policy Officer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Inverness Mews  4-5
W2 3JQ London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 020 7221 3499
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Incorporated Society of Musicians (ISM) is the professional body for music and musicians.

We are independent of government and not financially dependent on any third party; our mission is to champion the art of music and support the music professional.

Founded in 1882, we have 6,500 members who come from all branches of the profession: soloists, orchestral and ensemble performers, composers, teachers, academics and students. Our corporate membership of over 100 organisations includes the Association of British Orchestras (ABO), Classic FM, ABRSM, the International Artists Managers Association (IAMA), the Music Industries Association (MIA), all the UK conservatoires, several universities and our specialist music schools.

The ISM is a member of the British Copyright Council, Educational Recordings Agency, Creative Coalition Campaign, Creators Rights Alliance, Council for Subject Associations (CfSA) and provides secretariat support to the All-Party Parliamentary Group for Music Education. We are a member of the Music Education Council (MEC).

Our internationally recognised Distinguished Musician Award, first awarded in 1976, has been received by Sir William Walton OM, Jacqueline du Pre OBE, Sir Michael Tippett OM CH CBE, Sir Colin Davis CBE, Sir Charles Mackerras AC CH CBE and Pierre Boulez. Sir Adrian Boult, Sir Thomas Beecham, Sir Malcolm Sargent, The Lord Menuhin OM KBE (Yehudi Menuhin), Sir David Willcocks and Dame Gillian Weir are all past presidents of the Incorporated Society of Musicians.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje: Any advocacy work is conducted by the Public Affairs & Policy Officer or Chief Executive.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Anything relating to Music and Musicians. This includes music education, media, licensing and intellectual property.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Kultúra
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ISM Chief Executive is Chair of the Educational Recording Agency (ERA) and a member of the Worshipful Company of Musicians. We are also connected to numerous music organisations within the UK.

Finančné údaje

Účtovný rok: 09/2012 - 08/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.