Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Incorporated Society of Musicians

Identifikačné číslo v Registri: 77018173918-32
Dátum registrácie: 26/07/2010 12:11:50

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 14/07/2014 13:03:48
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14/07/2014 13:03:48

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Incorporated Society of Musicians

ISM

Professional Association

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Inverness Mews, 4-5
W2 3JQ London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 020 7221 3499

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Deborah Annetts

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Henry Vann

Public Affairs & Policy Officer

    Ciele a poslanie

The Incorporated Society of Musicians (ISM) is the professional body for music and musicians.

We are independent of government and not financially dependent on any third party; our mission is to champion the art of music and support the music professional.

Founded in 1882, we have 6,500 members who come from all branches of the profession: soloists, orchestral and ensemble performers, composers, teachers, academics and students. Our corporate membership of over 100 organisations includes the Association of British Orchestras (ABO), Classic FM, ABRSM, the International Artists Managers Association (IAMA), the Music Industries Association (MIA), all the UK conservatoires, several universities and our specialist music schools.

The ISM is a member of the British Copyright Council, Educational Recordings Agency, Creative Coalition Campaign, Creators Rights Alliance, Council for Subject Associations (CfSA) and provides secretariat support to the All-Party Parliamentary Group for Music Education. We are a member of the Music Education Council (MEC).

Our internationally recognised Distinguished Musician Award, first awarded in 1976, has been received by Sir William Walton OM, Jacqueline du Pre OBE, Sir Michael Tippett OM CH CBE, Sir Colin Davis CBE, Sir Charles Mackerras AC CH CBE and Pierre Boulez. Sir Adrian Boult, Sir Thomas Beecham, Sir Malcolm Sargent, The Lord Menuhin OM KBE (Yehudi Menuhin), Sir David Willcocks and Dame Gillian Weir are all past presidents of the Incorporated Society of Musicians.

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Činnosti

Anything relating to Music and Musicians. This includes music education, media, licensing and intellectual property.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

Any advocacy work is conducted by the Public Affairs & Policy Officer or Chief Executive.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Kultúra
  • Vzdelávanie
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

ISM Chief Executive is Chair of the Educational Recording Agency (ERA) and a member of the Worshipful Company of Musicians. We are also connected to numerous music organisations within the UK.

    Finančné údaje

09/2012  -  08/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.