Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Engineering Equipment and Materials Users Association

Identifikačné číslo v Registri: 76927713612-70
Dátum registrácie: 19.5.2010 10:50:33

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.4.2014 11:36:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.4.2014 11:36:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Engineering Equipment and Materials Users Association
Skratka: EEMUA
Právna forma: Company limited by guarantee
Internetová stránka: http://www.eemua.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Clive Tayler
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Jo Townsend
Funkcia: Head of Information Services

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Mark Lane  63
EC3R 7NQ LONDON
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 020 7488 0801
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: EEMUA also operates the Secretariat for the European Committee of User Inspectorates (ECUI)

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: EEMUA, an international non-profit membership organisation, aims to improve the safety, environmental and operating performance of industrial facilities in the most cost-effective way, developing and promoting leadership in industrial asset management.

EEMUA Members pursue these Aims by collaborating for mutual benefit, by sharing engineering experiences and expertise, and by promoting their distinct interests as the USERS of engineering products.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 13
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Mainly associated with technical directives.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Podniky
 • Rozvoj
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 07/2012 - 06/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.