Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

NASDAQ

Идентификационен номер в Регистъра: 76648765687-29
Дата на регистрация: 18/04/2011 17:21:35

Информацията за този субект е била последно изменена на: 12/06/2015 17:40:17
Последната годишна актуализация е извършена на: 05/03/2015 10:00:13
Следваща актуализация най-късно до: 05/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

NASDAQ

exchange / company

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Tullvaktsvägen, 15
105 78 Stockholm
ШВЕЦИЯ

(+46) 84056000

    Правно отговорно лице

Господин  Magnus Billing

President of NASDAQ Nordic Ltd

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Ludovic Aigrot

Head of EU Affairs

    Цели и задачи

The NASDAQ Group, Inc. is the world's largest exchange company. It delivers trading, exchange technology and public company services across six continents, with over 3,600 listed companies. NASDAQ Group offers multiple capital raising solutions to companies around the globe.
We connect business, capital and ideas to advance today’s global economies.

  • европейско равнище
  • световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

MiFID ll ( Market in Financial Instruments Directive), CMU (Capital Markets Union), EMIR (European Market Infrastructure Regulation) , SME's (Small & Medium Size Enterprices) MAD/MAR ( MArket Abuse Directive & Market Abuse Regulation), REMIT, Corporate Governance. Access to Finance.


 

Не

Не

Не

Не

EPFSF (European Parliamentary Financial Services Forum)

Financial Services

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 2   75%: 1  

3

2,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Kristiina Mossop 24/04/2015 22/04/2016
Ludovic Renaud Antoine AIGROT 24/04/2015 22/04/2016
Anna Elina YRGARD 24/04/2015 22/04/2016

    Области на интерес

  • Вътрешен пазар
  • Енергетика
  • Икономически и финансови въпроси
  • Конкуренция
  • Предприятия
  • Търговия

    Членство

FESE (Federation of European Securities Exchanges)
EACH (European Association of CCP Clearing Houses)
EUROPEX (Association of European Energy Exchanges)
WFE (World Federation of Exchanges)
CEPS (The Centre of European Pollicy Studies)
EUROFI
ECSDA (European central Securities Depositories Association)
ISDA

    Финансови данни

04/2013  -  04/2014

>= 400 000 € и < 499 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.