Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

NASDAQ OMX

Идентификационен номер в Регистъра: 76648765687-29
Дата на регистрация: 11-4-18 17:21:35

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-3 10:00:16
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-3 10:00:16


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: NASDAQ OMX
Инициали:
Правен статут: exchange / company
Уебсайт: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Hans-Ole Jochumsen
Длъжност: President of NASDAQ OMX Nordic Ltd

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Ludovic Aigrot
Длъжност: Head of EU Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Tullvaktsvägen  15
105 78 Stockholm
ШВЕЦИЯ
Телефонен номер: (+46) 84056000
Факс: (+46) 84056001
Друга информация за връзка: NASDAQ OMX Representation Office in Brussels:

Avenue de Cortenbergh 116
1000 Brussels
Belgium

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The NASDAQ OMX Group, Inc. is the world's largest exchange company. It delivers trading, exchange technology and public company services across six continents, with over 3,600 listed companies. NASDAQ OMX Group offers multiple capital raising solutions to companies around the globe.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Ludovic Renaud Antoine AIGROT 14-4-26 15-4-24
Anna Elina YRGARD 14-5-7 15-5-5

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


financial services

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Предприятия
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
FESE (Federation of European Securities Exchanges)
EACH (European Association of CCP Clearing Houses)
EUROPEX (Association of European Energy Exchanges)
WFE (World Federation of Exchanges)

Финансови данни

Отчетна година: 04/2013 - 04/2014
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 150000  € и < 200000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.