Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

BBO | Bridging People and Politics

Tunnistenumero rekisterissä: 76595157340-25
Rekisteröintipäivä: 6.12.2011 14:06:19

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.11.2013 13:52:06
Edellinen vuotuinen päivitys: 28.11.2013 13:52:06


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: BBO | Bridging People and Politics
Lyhenne: BBO
Organisaation oikeudellinen muoto: Besloten Vennootschap
Internet-osoite: http://www.bbo.org

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Antoon Blokland
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Antoon Blokland
Tehtävä organisaatiossa: Adviser EU

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Plein  9
2511 CR Den Haag
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 703118811
Faksinumero: (+31) 703561496
Muita yhteystietoja: Brussels Office
Boulevard Charlemagne 28
B - 1000 Brussel
t 02 230 38 46
f 02 234 56 69 (attn. BBO)

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: BBO advises non-governmental organisations on the use of lobbying and advocacy as strategic instruments, with a view to helping decision and policymakers shape informed policies. Internationally operating clients benefit from BBO’s network of lobby consultants, which branches out to several developing countries.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja BBO employs one consultant in its Brussels Office as main responsible for EU/EP relations. Other consultants in BBO's The Hague Office maintain relations with the European institutions on a case-by-case basis.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


In 2012 BBO has carried out lobby activities towards the EU/EP on the following topics and countries:

Counter Terrorism Measures and NGOs
Security Sector Reform
Pastoralism in Eastern Africa
Ethical Clinical Trials
Raw Materials / Extractives
The "Youth In Action" / Erasmus Programma

Haïti
Indonesia
Colombia
Peru

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Talousarvio
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 150000  € - < 200000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • Coordination Europe-Haiti
 • Wemos
 • IKV Pax Christi
 • Haïti Support Group
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Cordaid

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.