Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

BBO | Bridging People and Politics

Identifikační číslo v rejstříku: 76595157340-25
Datum registrace: 06/12/2011 14:06:19

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 13/04/2015 15:14:32
Datum poslední roční aktualizace je: 13/04/2015 15:14:32
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 13/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

BBO | Bridging People and Politics

BBO

Besloten Vennootschap

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Plein, 9
2511 CR Den Haag
NIZOZEMSKO

(+31) 703118811

Boulevard Charlemagne 28
1000 Brussel
BELGIE

(+32) 2303846

    Osoba s právní odpovědností

pan  Antoon Blokland

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Antoon Blokland

Adviser EU

    Cíle a úkoly

BBO advises non-governmental organisations on the use of lobbying and advocacy as strategic instruments, with a view to helping decision and policymakers shape informed policies. Internationally operating clients benefit from BBO’s network of lobby consultants, which branches out to several developing countries.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

human rights, religious minorities, private sector development, aid & trade, extractives


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

In 2014 BBO has carried out lobby activities towards the EU/EP on the following topics and countries:

Public Private Partnerships
Water, Sanitation and Hygiene
Food Security
Security and Rule of Law / Fragile States
Ethical Clinical Trials
Raw Materials / Extractives

Indonesia
Colombia

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

BBO employs one consultant in its Brussels Office as main responsible for EU/EP relations. Other consultants in BBO's The Hague Office maintain relations with the European institutions on a case-by-case basis.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

< 99 999 €

 • Mensen met een Missie
 • ICCO - Kerkinactie
 • Cordaid
 • Simavi
 • Vitens - Evides International
 • Royal Haskoning DHV
 • PAX
 • FNV Mondiaal
 • CNV Internationaal

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
www.bvpa.nl/gedragscode