Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

BBO | Bridging People and Politics

Идентификационен номер в Регистъра: 76595157340-25
Дата на регистрация: 11-12-6 14:06:19

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-11-24 14:25:38
Последната годишна актуализация е извършена на 14-11-24 14:25:38


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: BBO | Bridging People and Politics
Инициали: BBO
Правен статут: Besloten Vennootschap
Уебсайт: http://www.bbo.org

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Antoon Blokland
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Antoon Blokland
Длъжност: Adviser EU

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Plein  9
2511 CR Den Haag
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31) 703118811
Факс: (+31) 
Друга информация за връзка: Brussels Office
Boulevard Charlemagne 28
B - 1000 Brussel
t 02 230 38 46
f 02 234 56 69 (attn. BBO)

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: BBO advises non-governmental organisations on the use of lobbying and advocacy as strategic instruments, with a view to helping decision and policymakers shape informed policies. Internationally operating clients benefit from BBO’s network of lobby consultants, which branches out to several developing countries.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация: BBO employs one consultant in its Brussels Office as main responsible for EU/EP relations. Other consultants in BBO's The Hague Office maintain relations with the European institutions on a case-by-case basis.

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


In 2013 BBO has carried out lobby activities towards the EU/EP on the following topics and countries:

Public Private Partnerships
Water, Sanitation and Hygiene
Food Security
Security and Rule of Law / Fragile States
Ethical Clinical Trials
Raw Materials / Extractives

Indonesia
Colombia

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Действия в областта на климата
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Трансевропейски мрежи
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 50000  € и < 100000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • Wemos
 • IKV Pax Christi
 • Cordaid
 • Simavi
 • Royal Haskoning DHV
 • Vitens Evides International
 • ICCO - Kerkinactie

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.