Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

BBO | Bridging People and Politics

Идентификационен номер в Регистъра: 76595157340-25
Дата на регистрация: 06/12/2011 14:06:19

Информацията за този субект е била последно изменена на: 13/04/2015 15:14:32
Последната годишна актуализация е извършена на: 13/04/2015 15:14:32
Следваща актуализация най-късно до: 13/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

BBO | Bridging People and Politics

BBO

Besloten Vennootschap

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Plein, 9
2511 CR Den Haag
НИДЕРЛАНДИЯ

(+31) 703118811

Boulevard Charlemagne 28
1000 Brussel
БЕЛГИЯ

(+32) 2303846

    Правно отговорно лице

Господин  Antoon Blokland

Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Antoon Blokland

Adviser EU

    Цели и задачи

BBO advises non-governmental organisations on the use of lobbying and advocacy as strategic instruments, with a view to helping decision and policymakers shape informed policies. Internationally operating clients benefit from BBO’s network of lobby consultants, which branches out to several developing countries.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

human rights, religious minorities, private sector development, aid & trade, extractives


 

Не

Не

Не

Не

Не

In 2014 BBO has carried out lobby activities towards the EU/EP on the following topics and countries:

Public Private Partnerships
Water, Sanitation and Hygiene
Food Security
Security and Rule of Law / Fragile States
Ethical Clinical Trials
Raw Materials / Extractives

Indonesia
Colombia

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 2

2

0,5

BBO employs one consultant in its Brussels Office as main responsible for EU/EP relations. Other consultants in BBO's The Hague Office maintain relations with the European institutions on a case-by-case basis.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Действия в областта на климата
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Трансевропейски мрежи
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

    Членство

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € и < 99 999 €

< 99 999 €

 • Mensen met een Missie
 • ICCO - Kerkinactie
 • Cordaid
 • Simavi
 • Vitens - Evides International
 • Royal Haskoning DHV
 • PAX
 • FNV Mondiaal
 • CNV Internationaal

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
www.bvpa.nl/gedragscode