Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

NANOfutures Romania

Id-nummer i registret: 76582263244-70
Registreringsdag: 2010-02-19 08:24:44

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-23 08:05:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-23 08:05:55


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: NANOfutures Romania
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): cluster
Webbplats: http://www.nanofuture.ro

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Radu Robert Piticescu
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Paul Stanciu
Befattning: IT specialist

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Biruintei Blvd.  102
077145 Pantelimon-Ilfov
RUMÄNIEN
Telefon: (+40) 213522046
Fax: (+40) 213522049
Andra adressuppgifter: NANOfutures Romania is a proffesional association of Romanian academic institutions, enterprises and other entitites, acting also as Lighthouse for European Technological Innitiative NANOfutures, aiming to develop the N&N market in Romania for the moderinsation of the industrial sector.
In order to support integration of Romanian industries to successfully profit from nanotechnologies a number of issues
will be address: involvement of the general public and the clear orientation of all undertakings
to bring benefit to the community, avoid fragmentation of research and innovation efforts due to the interdisciplinarity and complexity of nanosciences.
The need for a converging approach requiring interactions
between life sciences, chemistry, microelectronics and other sectors.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: NANOfuttres Romania aims to implement, consolidate and develop a national pole in the field of advanced nanostructured materials (metals, ceramics, composites) with biocompatible and intelligent properties (sensors, materials with pre-determined corrosion/abrasion characteristics). The main task of the center is to give value to all research results in the field and to sustain on long run the economical – social development by reinforcing the segment of small and medium enterprises (SME's) and by establishing new innovative enterprises (SIE's), by increasing the competitiveness of R&D institutes, SME's and SIE's acting in the target field. It also follows the complete integration in the economic European circuit.
MISION:
- To realize a fast technological transfer towards SME’s, of the R&D results in the field of advanced biocompatible and intelligent materials;
- To identify the market need technologies, services and products in the target field;
- To assure a continuous qualified training in the target field for the specialists acting in SME's;
- To provide a profound education in the field of advanced biocompatible and intelligent materials to students and PhD candidates;
- To offer consultancy for SME's to submit project proposals in national and international R&D competitions in the target field ;
- To consolidate and to develop a specific market for the target domain;
- To forecast the market demand for medium and long term in order to align applied R&D activities to the market trend;
- To develop marketing activities for the target field ;
- To disseminate knowledge (scientific and technological) related to the target filed, especially for SME's;
- To sustain SME's and other enterprises in the target field to implement European standards for the characterization of biocompatible and intelligent advanced materials (metallic, ceramic and composites);
- To establish networks that will facilitate the contact between the R&D specialists and SME's in this field and to encourage the national and international partnerships;
- To develop activities linked with brevets and intellectual property rights;
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar: NANOfutres Romania is the mirror of NANOfutures EU. We disseminate inforamtions to National members of Nanoftures Romania, we make contacts of our National members to Nanofutures Europe and we promote different studies and survezs of interest for Association. The profesional interests of our members is to increase uptake of nanomaterials, advanced materials and nanotechnogies and ensure a strong liason between SMEs, research centers and universities and help directing education in nanomaterials and naotechonlogies toward industry needs. We also promote the awardness of these fields toward society.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Conect Romanian entrerpises (mainly SMEs) and academic instititutions with activities of the EU NANOfutures Joint technological Innitiative. Promote new projects ideas and workshops in the field of advanced materials.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Utbildning
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 1
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • RUMÄNIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
NANOfutures Romania is connected to Joint technological innitiative NANOfutures EU and Enterprise Europe Network.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 40 000
därav offentlig finansiering: 40 000
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 10 000
- nationella källor: 30 000
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 0
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The costs are related to networking of members.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.