Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

NANOfutures Romania

Identifikacijska številka v Registru: 76582263244-70
Datum registracije: 19.2.10 8:24:44

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 23.1.14 8:05:55
Datum zadnje letne spremembe: 23.1.14 8:05:55


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: NANOfutures Romania
Kratica:
Pravni status: cluster
Spletna stran: http://www.nanofuture.ro

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Radu Robert Piticescu
Položaj: Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Paul Stanciu
Položaj: IT specialist

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Biruintei Blvd.  102
077145 Pantelimon-Ilfov
ROMUNIJA
Telefon: (+40) 213522046
Telefaks: (+40) 213522049
Drugi podatki: NANOfutures Romania is a proffesional association of Romanian academic institutions, enterprises and other entitites, acting also as Lighthouse for European Technological Innitiative NANOfutures, aiming to develop the N&N market in Romania for the moderinsation of the industrial sector.
In order to support integration of Romanian industries to successfully profit from nanotechnologies a number of issues
will be address: involvement of the general public and the clear orientation of all undertakings
to bring benefit to the community, avoid fragmentation of research and innovation efforts due to the interdisciplinarity and complexity of nanosciences.
The need for a converging approach requiring interactions
between life sciences, chemistry, microelectronics and other sectors.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: NANOfuttres Romania aims to implement, consolidate and develop a national pole in the field of advanced nanostructured materials (metals, ceramics, composites) with biocompatible and intelligent properties (sensors, materials with pre-determined corrosion/abrasion characteristics). The main task of the center is to give value to all research results in the field and to sustain on long run the economical – social development by reinforcing the segment of small and medium enterprises (SME's) and by establishing new innovative enterprises (SIE's), by increasing the competitiveness of R&D institutes, SME's and SIE's acting in the target field. It also follows the complete integration in the economic European circuit.
MISION:
- To realize a fast technological transfer towards SME’s, of the R&D results in the field of advanced biocompatible and intelligent materials;
- To identify the market need technologies, services and products in the target field;
- To assure a continuous qualified training in the target field for the specialists acting in SME's;
- To provide a profound education in the field of advanced biocompatible and intelligent materials to students and PhD candidates;
- To offer consultancy for SME's to submit project proposals in national and international R&D competitions in the target field ;
- To consolidate and to develop a specific market for the target domain;
- To forecast the market demand for medium and long term in order to align applied R&D activities to the market trend;
- To develop marketing activities for the target field ;
- To disseminate knowledge (scientific and technological) related to the target filed, especially for SME's;
- To sustain SME's and other enterprises in the target field to implement European standards for the characterization of biocompatible and intelligent advanced materials (metallic, ceramic and composites);
- To establish networks that will facilitate the contact between the R&D specialists and SME's in this field and to encourage the national and international partnerships;
- To develop activities linked with brevets and intellectual property rights;
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 10
Dodatne informacije: NANOfutres Romania is the mirror of NANOfutures EU. We disseminate inforamtions to National members of Nanoftures Romania, we make contacts of our National members to Nanofutures Europe and we promote different studies and survezs of interest for Association. The profesional interests of our members is to increase uptake of nanomaterials, advanced materials and nanotechnogies and ensure a strong liason between SMEs, research centers and universities and help directing education in nanomaterials and naotechonlogies toward industry needs. We also promote the awardness of these fields toward society.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Conect Romanian entrerpises (mainly SMEs) and academic instititutions with activities of the EU NANOfutures Joint technological Innitiative. Promote new projects ideas and workshops in the field of advanced materials.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 1
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • ROMUNIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
NANOfutures Romania is connected to Joint technological innitiative NANOfutures EU and Enterprise Europe Network.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Skupni proračun: 40.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 40.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo: 0
- Subvencije: 10.000
- iz nacionalnega vira: 30.000
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 0
- donacije: 0
- prispevki članov: 0
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The costs are related to networking of members.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.