Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

NANOfutures Romania

Identifikacijska številka v Registru: 76582263244-70
Datum registracije: 19/02/2010 08:24:44

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 23/01/2015 08:26:24
Datum zadnje letne spremembe: 23/01/2015 08:26:24

Ta zapis je v obliki prejšnjega registra. Ko bo subjekt naslednjič posodabljal podatke, bo oblika spremenjena.
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2015

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

NANOfutures Romania

cluster

    Oddelek registracije

III. – Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Biruintei Blvd., 102
077145 Pantelimon-Ilfov
ROMUNIJA

(+40) 213522048

(+40) 213522049

NANOfutures Romania is a proffesional association of Romanian academic institutions, enterprises and other entitites, acting also as Lighthouse for European Technological Innitiative NANOfutures, aiming to develop the N&N market in Romania for the moderinsation of the industrial sector.
In order to support integration of Romanian industries to successfully profit from nanotechnologies a number of issues
will be address: involvement of the general public and the clear orientation of all undertakings to bring benefit to the community, avoid fragmentation of research and innovation efforts due to the interdisciplinarity and complexity of nanosciences.
The need for a converging approach requiring interactions
between life sciences, chemistry, microelectronics and other sectors.
Also it is an important issue of NANOfutures Romania to bring research closer to industry by using structural funds, regional funds and developing new pilot lines.

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Radu Robert Piticescu

Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Paul Stanciu

IT specialist

    Cilji in naloge

NANOfutures Romania aims to implement, consolidate and develop a national pole in the field of advanced nanostructured materials (metals, ceramics, composites) with biocompatible and intelligent properties (sensors, materials with pre-determined corrosion/abrasion characteristics). The main task of the center is to give value to all research results in the field and to sustain on long run the economical – social development by reinforcing the segment of small and medium enterprises (SME's) and by establishing new innovative enterprises (SIE's), by increasing the competitiveness of R&D institutes, SME's and SIE's acting in the target field. It also follows the complete integration in the economic European circuit.
MISION:
- To realize a fast technological transfer towards SME’s, of the R&D results in the field of advanced biocompatible and intelligent materials;
- To identify the market need technologies, services and products in the target field;
- To assure a continuous qualified training in the target field for the specialists acting in SME's;
- To provide a profound education in the field of advanced biocompatible and intelligent materials to students and PhD candidates;
- To offer consultancy for SME's to submit project proposals in national and international R&D competitions in the target field ;
- To consolidate and to develop a specific market for the target domain;
- To forecast the market demand for medium and long term in order to align applied R&D activities to the market trend;
- To develop marketing activities for the target field ;
- To disseminate knowledge (scientific and technological) related to the target filed, especially for SME's;
- To sustain SME's and other enterprises in the target field to implement European standards for the characterization of biocompatible and intelligent advanced materials (metallic, ceramic and composites);
- To establish networks that will facilitate the contact between the R&D specialists and SME's in this field and to encourage the national and international partnerships;
- To develop activities linked with brevets and intellectual property rights;

nacionalni

    Dejavnosti

Conect Romanian entrerpises (mainly SMEs) and academic instititutions with activities of the EU NANOfutures Joint technological Innitiative. Promote new projects ideas and workshops in the field of advanced materials.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

10

NANOfutures Romania is the mirror of NANOfutures EU. We disseminate inforamtions to National members of Nanoftures Romania, we make contacts of our National members to Nanofutures Europe and we promote different studies and survezs of interest for Association. The profesional interests of our members is to increase uptake of nanomaterials, advanced materials and nanotechnogies and ensure a strong liason between SMEs, research centers and universities and help directing education in nanomaterials and naotechonlogies toward industry needs. We also promote the awardness of these fields toward society. We cooperate with local authorities to develop new pilot lines using structural funds and regional projects in the benefit of society and increase competitiveness of SMEs.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Energetika
  • Izobraževanje
  • Javno zdravje
  • Okolje
  • Podjetništvo
  • Raziskave in tehnologija
  • Razvoj
  • Regionalna politika

    Članstvo in povezanost z mrežami

10

  • ROMUNIJA

NANOfutures Romania is connected to Joint technological innitiative NANOfutures EU and Enterprise Europe Network.

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

40.000 €

40.000 €

0 €

10.000 €

30.000 €

 €

0 €

0 €

0 €

< 50.000  €

The costs are related to networking of members.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.