Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

NANOfutures Romania

Numer identyfikacyjny w rejestrze 76582263244-70
Data rejestracji: 10-02-19 08:24:44

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 15-01-23 08:26:24
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 15-01-23 08:26:24


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: NANOfutures Romania
Nazwa skrócona:
Status prawny: cluster
Strona internetowa: http://www.nanofuture.ro

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Radu Robert Piticescu
Pełniona funkcja: Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Paul Stanciu
Pełniona funkcja: IT specialist

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Biruintei Blvd.  102
077145 Pantelimon-Ilfov
RUMUNIA
Numer telefonu: (+40) 213522048
Numer faksu: (+40) 213522049
Inne dane kontaktowe: NANOfutures Romania is a proffesional association of Romanian academic institutions, enterprises and other entitites, acting also as Lighthouse for European Technological Innitiative NANOfutures, aiming to develop the N&N market in Romania for the moderinsation of the industrial sector.
In order to support integration of Romanian industries to successfully profit from nanotechnologies a number of issues
will be address: involvement of the general public and the clear orientation of all undertakings to bring benefit to the community, avoid fragmentation of research and innovation efforts due to the interdisciplinarity and complexity of nanosciences.
The need for a converging approach requiring interactions
between life sciences, chemistry, microelectronics and other sectors.
Also it is an important issue of NANOfutures Romania to bring research closer to industry by using structural funds, regional funds and developing new pilot lines.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: NANOfutures Romania aims to implement, consolidate and develop a national pole in the field of advanced nanostructured materials (metals, ceramics, composites) with biocompatible and intelligent properties (sensors, materials with pre-determined corrosion/abrasion characteristics). The main task of the center is to give value to all research results in the field and to sustain on long run the economical – social development by reinforcing the segment of small and medium enterprises (SME's) and by establishing new innovative enterprises (SIE's), by increasing the competitiveness of R&D institutes, SME's and SIE's acting in the target field. It also follows the complete integration in the economic European circuit.
MISION:
- To realize a fast technological transfer towards SME’s, of the R&D results in the field of advanced biocompatible and intelligent materials;
- To identify the market need technologies, services and products in the target field;
- To assure a continuous qualified training in the target field for the specialists acting in SME's;
- To provide a profound education in the field of advanced biocompatible and intelligent materials to students and PhD candidates;
- To offer consultancy for SME's to submit project proposals in national and international R&D competitions in the target field ;
- To consolidate and to develop a specific market for the target domain;
- To forecast the market demand for medium and long term in order to align applied R&D activities to the market trend;
- To develop marketing activities for the target field ;
- To disseminate knowledge (scientific and technological) related to the target filed, especially for SME's;
- To sustain SME's and other enterprises in the target field to implement European standards for the characterization of biocompatible and intelligent advanced materials (metallic, ceramic and composites);
- To establish networks that will facilitate the contact between the R&D specialists and SME's in this field and to encourage the national and international partnerships;
- To develop activities linked with brevets and intellectual property rights;
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 10
Informacje uzupełniające: NANOfutures Romania is the mirror of NANOfutures EU. We disseminate inforamtions to National members of Nanoftures Romania, we make contacts of our National members to Nanofutures Europe and we promote different studies and survezs of interest for Association. The profesional interests of our members is to increase uptake of nanomaterials, advanced materials and nanotechnogies and ensure a strong liason between SMEs, research centers and universities and help directing education in nanomaterials and naotechonlogies toward industry needs. We also promote the awardness of these fields toward society. We cooperate with local authorities to develop new pilot lines using structural funds and regional projects in the benefit of society and increase competitiveness of SMEs.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Conect Romanian entrerpises (mainly SMEs) and academic instititutions with activities of the EU NANOfutures Joint technological Innitiative. Promote new projects ideas and workshops in the field of advanced materials.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • środowisko
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 10
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • RUMUNIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
NANOfutures Romania is connected to Joint technological innitiative NANOfutures EU and Enterprise Europe Network.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 40 000
w tym środki publiczne: 40 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 10 000
- ze źródeł krajowych: 30 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 0
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 0
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The costs are related to networking of members.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.