Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

NANOfutures Romania

Tunnistenumero rekisterissä: 76582263244-70
Rekisteröintipäivä: 19.2.2010 8:24:44

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 23.1.2014 8:05:55
Edellinen vuotuinen päivitys: 23.1.2014 8:05:55


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: NANOfutures Romania
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: cluster
Internet-osoite: http://www.nanofuture.ro

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Radu Robert Piticescu
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Paul Stanciu
Tehtävä organisaatiossa: IT specialist

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Biruintei Blvd.  102
077145 Pantelimon-Ilfov
ROMANIA
Puhelinnumero: (+40) 213522046
Faksinumero: (+40) 213522049
Muita yhteystietoja: NANOfutures Romania is a proffesional association of Romanian academic institutions, enterprises and other entitites, acting also as Lighthouse for European Technological Innitiative NANOfutures, aiming to develop the N&N market in Romania for the moderinsation of the industrial sector.
In order to support integration of Romanian industries to successfully profit from nanotechnologies a number of issues
will be address: involvement of the general public and the clear orientation of all undertakings
to bring benefit to the community, avoid fragmentation of research and innovation efforts due to the interdisciplinarity and complexity of nanosciences.
The need for a converging approach requiring interactions
between life sciences, chemistry, microelectronics and other sectors.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: NANOfuttres Romania aims to implement, consolidate and develop a national pole in the field of advanced nanostructured materials (metals, ceramics, composites) with biocompatible and intelligent properties (sensors, materials with pre-determined corrosion/abrasion characteristics). The main task of the center is to give value to all research results in the field and to sustain on long run the economical – social development by reinforcing the segment of small and medium enterprises (SME's) and by establishing new innovative enterprises (SIE's), by increasing the competitiveness of R&D institutes, SME's and SIE's acting in the target field. It also follows the complete integration in the economic European circuit.
MISION:
- To realize a fast technological transfer towards SME’s, of the R&D results in the field of advanced biocompatible and intelligent materials;
- To identify the market need technologies, services and products in the target field;
- To assure a continuous qualified training in the target field for the specialists acting in SME's;
- To provide a profound education in the field of advanced biocompatible and intelligent materials to students and PhD candidates;
- To offer consultancy for SME's to submit project proposals in national and international R&D competitions in the target field ;
- To consolidate and to develop a specific market for the target domain;
- To forecast the market demand for medium and long term in order to align applied R&D activities to the market trend;
- To develop marketing activities for the target field ;
- To disseminate knowledge (scientific and technological) related to the target filed, especially for SME's;
- To sustain SME's and other enterprises in the target field to implement European standards for the characterization of biocompatible and intelligent advanced materials (metallic, ceramic and composites);
- To establish networks that will facilitate the contact between the R&D specialists and SME's in this field and to encourage the national and international partnerships;
- To develop activities linked with brevets and intellectual property rights;
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 10
Lisätietoja NANOfutres Romania is the mirror of NANOfutures EU. We disseminate inforamtions to National members of Nanoftures Romania, we make contacts of our National members to Nanofutures Europe and we promote different studies and survezs of interest for Association. The profesional interests of our members is to increase uptake of nanomaterials, advanced materials and nanotechnogies and ensure a strong liason between SMEs, research centers and universities and help directing education in nanomaterials and naotechonlogies toward industry needs. We also promote the awardness of these fields toward society.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Conect Romanian entrerpises (mainly SMEs) and academic instititutions with activities of the EU NANOfutures Joint technological Innitiative. Promote new projects ideas and workshops in the field of advanced materials.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 1
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ROMANIA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
NANOfutures Romania is connected to Joint technological innitiative NANOfutures EU and Enterprise Europe Network.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 40 000
josta julkista rahoitusta: 40 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 10 000
- kansallisista rahoituslähteistä: 30 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 0
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The costs are related to networking of members.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.