Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Pirelli & C. SpA

Id-nummer i registret: 7655050974-03
Registreringsdag: 2009-01-16 12:12:50

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-09 15:42:40
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-09 15:00:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Pirelli & C. SpA
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): SPA
Webbplats: http://www.pirelli.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Marco Tronchetti Provera
Befattning: Presidente e Amministratore Delegato

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: petronilla cifarelli
Befattning: Relations with European institutions and Brussels Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Viale Piero e Alberto Pirelli  25
20126 Milano
ITALIEN
Telefon: (+39 02) 64421
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Fondata nel 1872, Pirelli è il quinto operatore al mondo di pneumatici per fatturato.Presente in oltre 160 paesi, conta oggi 22 siti produttivi tyre in quattro continenti e oltre 37.000 dipendenti.

Pirelli è tra i principali produttori di pneumatici di alto e altissimo di gamma, segmento in cui punta a conquistare la leadership mondiale entro il 2015.La società è da sempre fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo, area in cui investe annualmente circa il 3% del proprio fatturato, con l'obiettivo di un costante miglioramento dei prodotti in termini di performance, di sicurezza e di contenimento degli impatti ambientali, in linea con la propria strategia 'green performance'.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
petronilla cifarelli 2013-12-21 2014-12-19

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Transport Policy

Road safety

CO2, environment and safety tyre-related regulatory issues

Trade: Free trade agreements

Market surveillance

Raw materials

Horizon 2020

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Confindustria (Italy)
ETRMA (European tyre rubber manufacturers association)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.