Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Pirelli & C. SpA

Id-nummer i registret: 7655050974-03
Registreringsdag: 16/01/2009 12:12:50

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 19/01/2015 16:51:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 19/01/2015 10:20:37

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Pirelli & C. SpA

SPA

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
20126 Milano
ITALIEN

(+39 02) 64421

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Marco Tronchetti Provera

Presidente e Amministratore Delegato

    Person med ansvar för EU-kontakterna

petronilla cifarelli

Relations with European institutions and Brussels Office

    Mål och uppdrag

Fondata nel 1872, Pirelli è il quinto operatore al mondo di pneumatici per fatturato.Presente in oltre 160 paesi, conta oggi 21 siti produttivi tyre e oltre 37.000 dipendenti.

Pirelli è tra i principali produttori di pneumatici di alto e altissimo di gamma, segmento in cui punta a conquistare la leadership mondiale entro il 2015.La società è da sempre fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo, area in cui investe annualmente circa il 3% del proprio fatturato, con l'obiettivo di un costante miglioramento dei prodotti in termini di performance, di sicurezza e di contenimento degli impatti ambientali, in linea con la propria strategia 'green performance'.

Globala

    Verksamhet

Transport Policy

Road safety

CO2, environment and safety tyre-related regulatory issues

Trade: Free trade agreements

Market surveillance

Raw materials

Horizon 2020

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
petronilla cifarelli 09/01/2015 07/01/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

Confindustria (Italy)
ETRMA (European tyre & rubber manufacturers association)

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

>= 100 000  € och < 150 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.