Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Pirelli & C. SpA

Identifikačné číslo v Registri: 7655050974-03
Dátum registrácie: 16/01/2009 12:12:50

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 19/01/2015 16:51:21
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19/01/2015 10:20:37

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Pirelli & C. SpA

SPA

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
20126 Milano
TALIANSKO

(+39 02) 64421

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Marco Tronchetti Provera

Presidente e Amministratore Delegato

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  petronilla cifarelli

Relations with European institutions and Brussels Office

    Ciele a poslanie

Fondata nel 1872, Pirelli è il quinto operatore al mondo di pneumatici per fatturato.Presente in oltre 160 paesi, conta oggi 21 siti produttivi tyre e oltre 37.000 dipendenti.

Pirelli è tra i principali produttori di pneumatici di alto e altissimo di gamma, segmento in cui punta a conquistare la leadership mondiale entro il 2015.La società è da sempre fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo, area in cui investe annualmente circa il 3% del proprio fatturato, con l'obiettivo di un costante miglioramento dei prodotti in termini di performance, di sicurezza e di contenimento degli impatti ambientali, in linea con la propria strategia 'green performance'.

svetovej

    Činnosti

Transport Policy

Road safety

CO2, environment and safety tyre-related regulatory issues

Trade: Free trade agreements

Market surveillance

Raw materials

Horizon 2020

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
petronilla cifarelli 09/01/2015 07/01/2016

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Confindustria (Italy)
ETRMA (European tyre & rubber manufacturers association)

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

>= 100 000  € a < 150 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.