Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Pirelli & C. SpA

Identifikačné číslo v Registri: 7655050974-03
Dátum registrácie: 16/01/2009 12:12:50

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/04/2015 17:05:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23/04/2015 17:05:17
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 23/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Pirelli & C. SpA

SPA

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
20126 Milano
TALIANSKO

(+39 02) 64421

Rue de Namur 73/D
 bruxelles
BELGICKO

(+32) 25101041

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Marco Tronchetti Provera

Presidente e Amministratore Delegato

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  petronilla cifarelli

Relations with European institutions and Brussels Office

    Ciele a poslanie

Founded in 1872, Pirelli is among the main tyre makers globally with a distinctive focus on high-end segments, Premium tyres with the highest technological content.

Partnering with the best Prestige and Premium car makers worldwide, Pirelli has a portfolio of more than 1,200 homologated tyres which fit the personality of each car model, designed and tested to achieve perfect driving.

Present in 13 countries with 19 plants, Pirelli produces car, motorcycle, truck, bus and agricultural tyres; the Group has a wide commercial presence (more than 160 countries) with a balanced exposure to both mature and emerging markets.

Pirelli is distinguished by a long industrial tradition, which combines a capacity for innovation with product quality and brand strength. This strength is further enhanced by Formula 1™, for which Pirelli is the exclusive tyre supplier for the three-year term 2014-2016.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Transport and environmental policies, road safety, raw materials, trade issues, market surveillance


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 1   50%: 1  

2

1,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
petronilla cifarelli 09/01/2015 07/01/2016

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

ETRMA (European tyre & rubber manufacturers' association) www.etrma.org

Confindustria (Italy) www.confindustria.it

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

The estimated costs refer to year 2014. Financial Statements as at 31 December 2014 will be approved in May 2015

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Pirelli Group code of conduct. http://www.pirelli.com/corporate/en/governance/ethical_principles/code_of_conduct/default.html