Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Pirelli & C. SpA

Identifikačné číslo v Registri: 7655050974-03
Dátum registrácie: 16.1.2009 12:12:50

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.1.2014 15:42:40
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.1.2014 15:00:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Pirelli & C. SpA
Skratka:
Právna forma: SPA
Internetová stránka: http://www.pirelli.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Marco Tronchetti Provera
Funkcia: Presidente e Amministratore Delegato

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  petronilla cifarelli
Funkcia: Relations with European institutions and Brussels Office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Viale Piero e Alberto Pirelli  25
20126 Milano
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39 02) 64421
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Fondata nel 1872, Pirelli è il quinto operatore al mondo di pneumatici per fatturato.Presente in oltre 160 paesi, conta oggi 22 siti produttivi tyre in quattro continenti e oltre 37.000 dipendenti.

Pirelli è tra i principali produttori di pneumatici di alto e altissimo di gamma, segmento in cui punta a conquistare la leadership mondiale entro il 2015.La società è da sempre fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo, area in cui investe annualmente circa il 3% del proprio fatturato, con l'obiettivo di un costante miglioramento dei prodotti in termini di performance, di sicurezza e di contenimento degli impatti ambientali, in linea con la propria strategia 'green performance'.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
petronilla cifarelli 21.12.2013 19.12.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Transport Policy

Road safety

CO2, environment and safety tyre-related regulatory issues

Trade: Free trade agreements

Market surveillance

Raw materials

Horizon 2020

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Confindustria (Italy)
ETRMA (European tyre rubber manufacturers association)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.