Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Pirelli & C. SpA

Identifikavimo numeris Registre: 7655050974-03
Registracijos data: 16/01/2009 12:12:50

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 23/04/2015 17:05:17
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 23/04/2015 17:05:17
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 23/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Pirelli & C. SpA

SPA

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
20126 Milano
ITALIJA

(+39 02) 64421

Rue de Namur 73/D
 bruxelles
BELGIJA

(+32) 25101041

    Teisiškai atsakingas asmuo

Marco Tronchetti Provera

Presidente e Amministratore Delegato

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

petronilla cifarelli

Relations with European institutions and Brussels Office

    Tikslai ir uždaviniai

Founded in 1872, Pirelli is among the main tyre makers globally with a distinctive focus on high-end segments, Premium tyres with the highest technological content.

Partnering with the best Prestige and Premium car makers worldwide, Pirelli has a portfolio of more than 1,200 homologated tyres which fit the personality of each car model, designed and tested to achieve perfect driving.

Present in 13 countries with 19 plants, Pirelli produces car, motorcycle, truck, bus and agricultural tyres; the Group has a wide commercial presence (more than 160 countries) with a balanced exposure to both mature and emerging markets.

Pirelli is distinguished by a long industrial tradition, which combines a capacity for innovation with product quality and brand strength. This strength is further enhanced by Formula 1™, for which Pirelli is the exclusive tyre supplier for the three-year term 2014-2016.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Transport and environmental policies, road safety, raw materials, trade issues, market surveillance


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 1   50%: 1  

2

1,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
petronilla cifarelli 09/01/2015 07/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

ETRMA (European tyre & rubber manufacturers' association) www.etrma.org

Confindustria (Italy) www.confindustria.it

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

The estimated costs refer to year 2014. Financial Statements as at 31 December 2014 will be approved in May 2015

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Pirelli Group code of conduct. http://www.pirelli.com/corporate/en/governance/ethical_principles/code_of_conduct/default.html