Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Pirelli & C. SpA

Identifikavimo numeris Registre: 7655050974-03
Registracijos data: 09.1.16 12.12.50

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.9 15.42.40
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.9 15.00.39


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Pirelli & C. SpA
Akronimas:
Teisinis statusas: SPA
Svetainė: http://www.pirelli.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marco Tronchetti Provera
Pareigos: Presidente e Amministratore Delegato

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: petronilla cifarelli
Pareigos: Relations with European institutions and Brussels Office

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Viale Piero e Alberto Pirelli  25
20126 Milano
ITALIJA
Telefono numeris: (+39 02) 64421
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Fondata nel 1872, Pirelli è il quinto operatore al mondo di pneumatici per fatturato.Presente in oltre 160 paesi, conta oggi 22 siti produttivi tyre in quattro continenti e oltre 37.000 dipendenti.

Pirelli è tra i principali produttori di pneumatici di alto e altissimo di gamma, segmento in cui punta a conquistare la leadership mondiale entro il 2015.La società è da sempre fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo, area in cui investe annualmente circa il 3% del proprio fatturato, con l'obiettivo di un costante miglioramento dei prodotti in termini di performance, di sicurezza e di contenimento degli impatti ambientali, in linea con la propria strategia 'green performance'.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
petronilla cifarelli 13.12.21 14.12.19

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Transport Policy

Road safety

CO2, environment and safety tyre-related regulatory issues

Trade: Free trade agreements

Market surveillance

Raw materials

Horizon 2020

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Confindustria (Italy)
ETRMA (European tyre rubber manufacturers association)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.