Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Pirelli & C. SpA

Tunnistenumero rekisterissä: 7655050974-03
Rekisteröintipäivä: 16.1.2009 12:12:50

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.1.2014 15:42:40
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.1.2014 15:00:39


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Pirelli & C. SpA
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: SPA
Internet-osoite: http://www.pirelli.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Marco Tronchetti Provera
Tehtävä organisaatiossa: Presidente e Amministratore Delegato

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: petronilla cifarelli
Tehtävä organisaatiossa: Relations with European institutions and Brussels Office

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Viale Piero e Alberto Pirelli  25
20126 Milano
ITALIA
Puhelinnumero: (+39 02) 64421
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Fondata nel 1872, Pirelli è il quinto operatore al mondo di pneumatici per fatturato.Presente in oltre 160 paesi, conta oggi 22 siti produttivi tyre in quattro continenti e oltre 37.000 dipendenti.

Pirelli è tra i principali produttori di pneumatici di alto e altissimo di gamma, segmento in cui punta a conquistare la leadership mondiale entro il 2015.La società è da sempre fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo, area in cui investe annualmente circa il 3% del proprio fatturato, con l'obiettivo di un costante miglioramento dei prodotti in termini di performance, di sicurezza e di contenimento degli impatti ambientali, in linea con la propria strategia 'green performance'.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
petronilla cifarelli 21.12.2013 19.12.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Transport Policy

Road safety

CO2, environment and safety tyre-related regulatory issues

Trade: Free trade agreements

Market surveillance

Raw materials

Horizon 2020

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Confindustria (Italy)
ETRMA (European tyre rubber manufacturers association)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.