Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

KLM Royal Dutch Airlines

Identitātes numurs Reģistrā: 76441066192-30
Reģistrācijas datums: 13/07/2011 10:38:36

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 20/02/2015 14:27:22
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 20/02/2015 14:27:22
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 20/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

KLM Royal Dutch Airlines

KLM

N.V.

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Uzņēmumi un koncerni

    Kontaktinformācija

Amsterdamseweg, 55
Amstelveen 1182 GP
NĪDERLANDE

(+3120)6499123

Avenue Louise 149, 17th floor
Brussels 1050
BEĻĢIJA

(+32)25414200

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Michiel Laumans

Director EU Affairs

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Michiel Laumans

Director EU Affairs

    Mērķi un uzdevumi

KLM transports passengers and cargo as part of the Air France/KLM airline group.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

following EU initiatives on areas like the environment, passenger rights, air traffic management, etc


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 2   50%: 1   25%: 1

4

2,8

Myself and a stagiair full time. Some colleagues working on technical issues will visit to speak to relevant EU officials on rare occasions.

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Michiel LAUMANS 05/06/2015 03/06/2016
Klaas-Jeroen TERWAL 18/11/2015 13/11/2016
Jeffrey VAN NOORTWIJK 09/09/2015 07/03/2016

    Interešu jomas

 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Iekšlietu
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Vide

    Dalība organizācijās

Association of European Airlines

    Finansiālie dati

04/2013  -  04/2014

>= 50 000 € un < 99 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.