Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

KLM Royal Dutch Airlines

Идентификационен номер в Регистъра: 76441066192-30
Дата на регистрация: 13/07/2011 10:38:36

Информацията за този субект е била последно изменена на: 20/02/2015 14:27:22
Последната годишна актуализация е извършена на: 20/02/2015 14:27:22
Следваща актуализация най-късно до: 20/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

KLM Royal Dutch Airlines

KLM

N.V.

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Amsterdamseweg, 55
1182 GP Amstelveen
НИДЕРЛАНДИЯ

(+3120) 6499123

Avenue Louise 149, 17th floor
1050 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 25414200

    Правно отговорно лице

Господин  Michiel Laumans

Director EU Affairs

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Michiel Laumans

Director EU Affairs

    Цели и задачи

KLM transports passengers and cargo as part of the Air France/KLM airline group.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

following EU initiatives on areas like the environment, passenger rights, air traffic management, etc


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 2   50%: 1   25%: 1

4

2,8

Myself and a stagiair full time. Some colleagues working on technical issues will visit to speak to relevant EU officials on rare occasions.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Michiel LAUMANS 05/06/2015 03/06/2016
Jeffrey VAN NOORTWIJK 09/09/2015 07/03/2016

    Области на интерес

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

    Членство

Association of European Airlines

    Финансови данни

04/2013  -  04/2014

>= 50 000 € и < 99 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.