Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

KLM Royal Dutch Airlines

Идентификационен номер в Регистъра: 76441066192-30
Дата на регистрация: 11-7-13 10:38:36

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-16 9:57:33
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-16 9:57:33


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: KLM Royal Dutch Airlines
Инициали: KLM
Правен статут: N.V.
Уебсайт: http://www.klm.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Michiel Laumans
Длъжност: Director EU Affairs

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Michiel Laumans
Длъжност: Director EU Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Amsterdamseweg  55
1182 GP Amstelveen
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+3120) 6499123
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: contact details Brussels office:

KLM European Affairs
Avenue Louise 149, 17th floor
1050 Brussels
Belgium

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: KLM transports passengers and cargo as part of the Air France/KLM airline group.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация: myself and a stagiair

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Michiel LAUMANS 14-6-6 15-6-4

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


following EU initiatives on areas like the environment, passenger rights, air traffic management, etc

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Association of European Airlines

Финансови данни

Отчетна година: 04/2012 - 04/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.