Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Jernkontoret

Identifikacijska številka v Registru: 76331988454-11
Datum registracije: 2.4.12 9:45:45

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 6.3.14 9:36:37
Datum zadnje letne spremembe: 6.3.14 9:36:37


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Jernkontoret
Kratica: -
Pravni status: Organisation av eget slag (sui generis)
Spletna stran: http://www.jernkontoret.se

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Bo-Erik Pers
Položaj: Verkställande direktör

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Mathias Ternell
Položaj: Direktör

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Kungsträdgårdsgatan  10
Poštni predal: 1721
SE-11187 Stockholm
ŠVEDSKA
Telefon: (+46) 8 679 17 00
Telefaks: (+46) 8 611 20 89
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och klimat samt skatter och avgifter. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 8
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Zofia Tucinska 26.7.13 24.7.14

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Klimatpolitik
Miljöpolitik
Skattepolitik

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Konkurenca
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Trgovina

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.