Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Jernkontoret

Identifikavimo numeris Registre: 76331988454-11
Registracijos data: 02/04/2012 09:45:45

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 23/04/2015 11:22:04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 23/04/2015 11:22:04
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 23/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Jernkontoret

-

Organisation av eget slag (sui generis)

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Kungsträdgårdsgatan 10
Pašto dėžutė: 1721
SE-11187 Stockholm
ŠVEDIJA

(+46) 8 679 17 00

    Teisiškai atsakingas asmuo

Bo-Erik Pers

Verkställande direktör

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Mathias Ternell

Direktör

    Tikslai ir uždaviniai

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och klimat samt skatter och avgifter. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Klimatpolitik, Miljöpolitik, Skattepolitik


 

Non

Non

Non

Non

Non

Klimatpolitik
Miljöpolitik
Skattepolitik

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 6

6

1,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Zofia Tucinska 19/12/2014 17/12/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transportas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.